fb
БиблиотекитеНовини

Отпуснаха 2 млн. лв. за нови книги в библиотеките

2 мин.

Общо 2 млн. лв. за обновяване на библиотечните фондове ще бъдат разпределени в конкурсна сесия, обявена от Министерството на културата. Средствата са по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” – 2022 г. Приоритет на програмата е обновяване на библиотечните фондове с цел насърчаване на интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.                

Право на участие в конкурса за финансова подкрепа имат библиотеките по смисъла на Закона за обществените библиотеки.

Документите се подават попълнени и подпечатани в един екземпляр на хартиен носител в деловодството на Министерството на културата или чрез лицензиран пощенски оператор или чрез куриер до 18 юли включително.

Зам.-министърът на културата Юрий Вълковски коментира, че благодарение конкурса за закупуване на нови книги за българските библиотеки – програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” – 2022 г. всички над 2500 обществени библиотеки в България – регионални, общински, читалищни и други – ще могат да кандидатстват за обновяване на библиотечните си фондове.

Юрий Вълковски

„Това е важно за библиотеките, важно е за българските издатели, но най-вече – важно е за българските читатели, от ученици до пенсионери, които разчитат на библиотеките, за да могат да се докоснат до нови книги. Напомням, че освен тези 2 млн. лева тази година регионалните библиотеки получиха и 4 пъти повече средства за делегирани от държавата дейности, включително 270 000 лв. за културни и образователни дейности насочени към украинските бежанци“, написа още Вълковски в профила си във Facebook. Зам.-министърът призна, че по отношение на програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” – 2022 г. неговото желание било да се децентрализира и финансирането да минава през регионалните библиотеки.

„Смятам, че Министерство на културата трябва да излезе от ролята си на директен разпределител на средства и да се фокусира върху анализите и правенето на политики, а подобни програми да слязат възможно най-близко до крайните ползватели, тоест библиотеките на местно ниво“, допълни Вълковски.

С пълния текст на Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ и формулярите за кандидатстване можете да се запознаете тук.