fb
Ревюта

Да достигнеш „Поток“, да надвиеш живота

2 мин.

поток„Щастието не е нещо, което се случва просто така. То не е резултат от добра участ или случаен шанс. Не може да се купи с пари или да се придобие посредством власт. Не зависи от външни събития, а по-скоро от начина, по който ги интерпретираме. Щастието всъщност е състояние, за което всеки трябва да се подготви, а после да култивира и отстоява.“

из „Поток – психология на оптималното преживяване“

Един от първите и най-важни пасажи в гигантското изследване на Михай Чиксентмихай „Поток – психология на оптималното преживяване“ (изд. „Хермес“) казва много за тази книга, но и доста сериозно може да ви подведе. Наистина, не се подлъгвайте. „Поток“ не е поредното издание за самопомощ, а сериозен научен труд, базиран на близо четири десетилетия изследователска дейност върху един от най-малко познатите елементи от човешкото битие – съзнанието.

Чиксентмихай е основоположник на позитивната психология и сякаш е посветил целия си живот и научната си страст към изследването и търсенето на пътища към „оптималното преживяване“, към щастието като химична величина, резултат от дейността на мозъка. Опитва да разгадае тайната на това кога, защо и как сме щастливи, зависи ли това от физическите ни способности и конкретни стимули, кои са конкретните стъпки за достигане до това състояние.

Пътят според Чиксентмихай се състои в 5 стъпки – поставяне на ясни цели и подцели, откриване на начин за измерване на напредъка, запазване на максимална концентрация, развиване на необходимите за постигането на целите умения и непрестанно вдигане на летвата, когато целите бъдат приближени и „усилието“ започне да става безинтересно. Точно така – научиш ли се да влизаш в поток, трябва да бъдеш съвсем наясно, че това е пристрастяващо състояние, което изисква постоянно да увеличаваш предизвикателствата. Оказва се, че преследването на щастието не е никак абстрактно и е на границата на човешкия контрол.

Контролът върху тялото и мисълта, взаимодействието с различните форми на изкуството, комуникацията и уединението – възможностите за изпитване на поток са толкова много и са разгледани в подробности. Данните, които Чиксентмихай дава в подкрепа на своите тези, ни развеждат из целия свят и предоставят сериозна доза общовалидност.

Харесвам книгите с отговори – не такива, които залъгват, а точно такива, които наистина разказват с ясни и логични доказателства. Чаках няколко години „Поток“ да дойде у нас и чакането наистина си заслужаваше. Така че – пътят към щастието е сложен, но нека всеки от нас тръгне по него още след последната страница.