Loading Map....

Дата/час
13/05/2019
16:30 - 18:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на официален уебсайт за живота и делото на семейство Торбови

Представяне на официален уебсайт за семейство Торбови – torbovi.nbu.bg, посветен на живота и делото на проф. Цеко Торбов и Валентина Топузова-Торбова – съвместен проект на Университетския архив и Библиотеката на НБУ. В него интерес представлява разделът „Биографии“, в който са поместени биографиите на Цеко и Валентина Торбови. Менюто „Библиографии“ пък представя научното наследство на двамата изследователи и преводачи, чрез интерактивни хронологични и аналитични библиографии. Отделно е публикувана библиография, представяща научни изследвания и отзиви за делото на семейство Торбови, която е подредена азбучно и откроява имената на учените, които са се посветили на тази дейност. В сайта има информация и за личната библиотека на проф. Цеко Торбов (съхранявана в Библиотеката на НБУ), която отново е представена чрез интерактивна библиография и връзки към записите на отделните издания в библиотечния каталог на НБУ.
Историята на семейния архив, дарен и съхраняван в НБУ, е проследена в секцията „Семеен архивен фонд“, а любопитни снимки от живота на изтъкнатите учени и преводачи могат да бъдат разгледани в раздела „Фотоалбум“. Сайтът разполага и с новинарска емисия, отразяваща информацията за нови изследвания, изяснени факти, нови снимки и др.

Водещ: доц. д-р Ясен Захариев

Дискутанти: д-р Александра Трифонова, д-р Радостина Тодорова и Любомир Томов, Център за книгата