Map Unavailable

Дата/час
31/05/2021
16:00 - 17:00

Място
online
Zoom
Zoom

Категория


Семинар „Библейски сказания“ на тема „Буквите, азбуката и словото в юдейската традиция“

 

Център за книгата и департамент „Нова българистика“ на Нов български университет отправят покана за участие в семинар „Библейски сказания“ на тема „Буквите, азбуката и словото в юдейската традиция“ в Zoom.

Лектор е проф. дфн Мони Алмалех.

Юдейската култура е титанична писмена култура с много пластове и разклонения. Такива са, най-общо, Библейският текст, тълкувателна литература с основен представител Талмуда, юдейският рационализъм, юдейският мистицизъм, тълкуванията на различните юдейски деноминации през вековете и днес. Във всеки един пласт се примесва монотеистичната митология, наричана Агада.

Теми в доклада: Агада за буквите, двата шрифта в историята на еврейската азбука (квадратен и объл или протосемитска азбука и арамейски шрифт), най-древните археологически доказателства. Сътворението на света чрез Слово, Светая Светих е разговор (девѝр „дума“, „разговор“). „Човекът с мастилницата на кръста“ Езекил 9:2-3, „летящият свитък“ Захария 5:1-2,  Азбучният псалм 119. Собственото име на всяка една буква, Числовата стойност на буквите, Философската кабала и 32 метода за заместване на буквите, Българските Азбучна молитва и Собствените имена на буквите в кирилицата.

Събитието ще се проведе в Zoom, Meeting ID: 864 4199 2382, Passcode: 532521

Снимка: Old scrolls of the Bible and Menorah lie on a black background [Photography] Diana Polekhina. Unsplash.com. Retrieved 26 May 2021, from https://unsplash.com/photos/7a79GN3AZMM