fb
БиблиотекитеНовини

Разработиха нова дигитална библиотека в Пловдив

1 мин.

Нова дигитална библиотека вече е достъпна за потребителите на Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив. Платформата е разработена в партньорство с Институт по математика и информатика /ИМИ/ и Институт по информационни и комуникационни технологии /ИИКТ/ към Българската академия на науките. За нейна основа е използван модифициран от ИМИ специализиран софтуер, съобщиха от културната институция.

Основни цели са достъпност за възможно най-широк кръг потребители, лесен за използване интерфейс, бързина, удобен инструментариум за преглеждане на дигитализираните обекти, адаптивна визуализация за различни устройства, двуезичен интерфейс.

Една от най-важните характеристики е възможността за пълнотекстово търсене (OCR) в съдържанието на дигитализираните обекти. В помощ на потребителите е и съвместно разработения с ИИКТ речник, подпомагащ търсенето в текстовите корпуси с правопис, използван преди правописната реформа от 1945 г. Пловдивската народна библиотека работи и по дигитализиране на периодични издания от съвременния период.

Дигиталната библиотека дава достъп до 222 заглавия периодика, 190 от които пловдивска периодика от 1878–1945 година, 195 книги, 162 фотографии, 137 графични издания (проекти на монументално-декоративна живопис, листова графика, оригинални картини), 18 карти, 16 ръкописа, 3 архива и 2 аудиовизуални документа.