10, които...Специални

Още 10 силни и влиятелни героини от българската литература

6 мин.
Когато подготвяхме 10-те най-силни и влиятелни героини в родната литература, се надявахме на положителна читателска реакция. Успехът, който постигна статията и дискусиите, които породи…