fb
БългарияНовини

Театър „София“ обяви началото на новия конкурс за българска пиеса

1 мин.
konkurs piesi

Четвърти явен конкурс за написване на съвременна българска пиеса организира театър „София“ с подкрепата на банка „ДСК“. В него могат да участват автори, чиито пиеси не са публикувани или поставяни на сцена. Изискване е и творбата да не е участвала в други конкурси. Всеки автор може да участва с една творба.

Краен срок за изпращане на пиесите е 30 юни 2016 г.  Наградената пиеса получава 4000 лв. и реализация на сцената на Театър „София”.

Пиесите следва да бъдат изпратени в един разпечатан екземпляр на адрес:
София 1504, бул. Янко Сакъзов” 23 А
Театър „София” (за конкурса за пиеси)
(важи датата на пощенското клеймо)

Едновременно с пощенския адрес изрично пиесите трябва да бъдат изпратени и на електронната поща: kosturkova@sofiatheatre.eu /в PDF формат/.
Пиесите не се връщат.
Кандидатите да посочат адрес и телефон за обратна връзка.
Пълната информация за конкурса може да намерите на сайта на Театър „София“.

Наградената пиеса от предишното издание на конкурса е „Ние сме вечни“ от Кирил Буховски.