fb
СпециалниЧети повече

Вдъхновете повече ученици да станат… запалени читатели

4 мин.
Advertorial

Последният краен срок да станете учители със „Заедно в час” е 15 март.

Безспорен факт е, че най-важните хора за създаването на един запален читател са трима – родителите, библиотекарите и учителите. Последните понякога са и най-важните, защото именно учителите прекарват най-много време с децата в ученическа възраст, а през преподаването си пряко формират нагласите и отношението към книгите и литературата на учениците. (Тук е мястото да припомним историите на седем вдъхновяващи учители от книгите).

Това е и причината да напомним, че наближава последната възможност да станете учители през програма „Нов път в преподаването” на фондация „Заедно в час”. Програмата за професионално и лидерско развитие вече 11 години обучава и подкрепя силно мотивирани хора с или без предишен педагогически опит да работят като учители и да допринасят за успеха на всички ученици в България. 

Кандидатстването се осъществява на сайта zaednovchas.bg до 15 март 2022 г. , като бъдещите учители преминават през три етапа на подбор, преди да получат предложение за участие в програмата.

Учениците имат нужда от образование, което чувстват не като задължение и принуда, което в крайна сметка да ги откаже, а като възможност за по-добро бъдеще. За да стигнат до това разбиране, те се нуждаят от мотивирани учители, които ги поставят в центъра на процеса. А този процес за учениците е нищо повече от приятелска среда, в която те се чувстват на място и усвояват знания не само по предмети, но и за живота с готовност, желание и усмивка, каза Данаил Райков, учител по математика в 75 ОУ „Тодор Каблешков“ и участник в програма „Нов път в преподаването“ на „Заедно в час“. Преди да стане учител Данаил работи в голямо българско издателство.

„Нов път в преподаването” предлага на участниците специализирано обучение, подкрепа от ментор, намиране на позиция в училище, учителска правоспособност (ако участниците нямат такава), възможности за кариерно развитие, полезни ресурси, професионални контакти и силни приятелства. Всички обучения, включени в програмата, непрекъснато се адаптират за нуждите на новите учители, като от 2020 г. има и специални модули за ефективно преподаване в онлайн среда.

Допълнителните възможности за съвременно обучение и подкрепата през двете години на програмата провокират все повече хората с педагогическо образование (наскоро завършили студенти по педагогика или педагози, които дълго време не са работили в училище) също да кандидатстват за програмата. 

Много от учителите в програмата обръщат голямо внимание на развиване не само на умението за четене, но и на интереса на децата към книгите. Повече за практиките на трима конкретни учители разказваме тук.

Какво представлява подборът за програмата

Всички кандидати за програмата „Нов път в преподаването” преминават през три етапа на подбор, преди да получат предложение за участие в програмата. Няма изискване кандидатите да имат учителска правоспособност. Ако нямат такава, одобрените участници придобиват квалификация в рамките на програмата. Необходими са завършена минимум бакалавърска степен до 1 септември 2022 г., желание за работа за успеха на всички ученици, и готовност за работа като учител на пълен работен ден за минимален период от две години. 

Търсят се учители за цялата страна

Участниците в програма „Нов път в преподаването” вече работят в училища партньори в цялата страна. Назначенията в училище зависят от наличните позиции в училищата и профила на участниците в програмата. През учебната 2021/2022 учители от програмата работят над 150 учители в 89 училища партньори в 20 области на страната – Бургас, Благоевград, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище и Шумен.

Повече за изискванията, процеса на подбор и вдъхновяващи истории от класните стаи на “Заедно в час” прочетете на сайта им тук