fb
БиблиотекитеНовини

Библиотеките могат да бъдат водещ фактор в социалната и културна интеграция

5 мин.

Обществените библиотеки се превръщат във водеща сила за социално развитие и подобряване условията на живот. Това беше мотото през втория ден от Национален форум „Библиотеките днес“ 2017, организиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“. След като на 9 ноември, четвъртък, бяха очертани настоящите проблеми на библиотечната мрежа в България, в петък бяха представени положителните примери за развитие.

В хотел „Рамада“ се проведоха три паралелни сесии на различни теми. Панелите в зала „Рубин“ бяха посветени на новите услуги и добрите практики по света и у нас. Акцентите на сесията бяха представени от чуждестранни гости от Финландия и Нигерия.

Директорката на обществената библиотека във финландския град Порнайнен Мариане Линдблад разказа за любопитните инициативи, чрез които библиотеката привлича нови читатели и затвърждава имиджа си като място за социални дейности. Линдбланд сподели, че там се организират много развлекателни събития, като например гостуване с преспиване на плюшените играчки, оставяни от децата за през нощта, както и Bucket Mania – раздаване на безплатни кофи срещу издаване на читателска карта. Линдблад разкри, че евтиният, но вдъхновен маркетинг може да бъде най-ефективен.

Публиката научи и за сериозните реформи в библиотечната система чрез въвеждането на нов закон за библиотеките във Финландия, очертаващ техните задължения. Линдблад разказа и за мрежата Celia Library, насочена към хора, които изпитват затруднения при четенето на хартия заради различни медицински проблеми и се нуждаят от алтернативни формати.

На сцената излезе и председателката на Секцията за публични библиотеките към Африканската фондация на библиотечните асоциации и институции Kем Осуигве. Тя представи обучителните модули на програмата Beyond Access/IREX за библиотечни мениджъри в Нигерия. Осуигве сподели, че понастоящем един от най-сериозните социални проблеми е липсата на работа и възможности, която, от своя страна, води до бедност и престъпност. Ето тук се намесват библиотеките:

Достъпът до информация е основно човешко право и в Африка, особено в малките населени места, библиотеките са надежден партньор в подкрепа на развитието.

Като част от продължилия от юни 2015 до юли 2017 г. проект служителите на близо 70 библиотеки преминават през обучение. Оттам нататък те предлагат на клиентите възможности да подобрят уменията си за четене, да придобият практически и технически умения, включително дигитална и компютърна грамотност, които да им помогнат да се реализират на пазара на труда. В самите библиотеки се обособяват кътове за търсене на работа и преглед на CV-та. Така като краен резултат от Beyond Access/IREX 400 души намират работни места. Макар проектът да е приключил, каналите за обмен на знания и опит остават отворени, включително чрез профилите на библиотеките в социалните мрежи.

Междувременно в зала „Опал“ се проведе пленарна сесия, посветена на новите технологии. Даниела Канева – главна библиотекарка на РБ „Пенчо Славейков“ във Варна разказа за въведената през 2016 г. интегрирана система за автоматично библиотечно обслужване, при която се постига равнопоставеност между библиотекар и читател. Тя заключи:

Библиотеката променя себе си и така налага културата на развиващия се човек. Тя трябва да е партньор на съвременния потребител на библиотечни услуги. Съществуват алтернативни заместители на нейните функции, но не и на просветителската й мисия.

Илка Зафирова от центъра за образователни инициативи и експертът по Програми и проекти към ФГББ Елка Златева представиха онлайн платформите за учене през целия живот. „Виртуални класни стаи“ като E-skills for E-inclusion са насочени към възрастните хора, които имат нужда да наваксат бързия темп на развитие на технологиите. Лекторите изтъкнаха предимствата на този тип инициативи – атрактивност, достъпност, проследяване и контролиране на обучителния процес и развиване на комуникацията в общността.

През една от следобедните пленарни сесии, модерирана от Надежда Груева – член на Управителния съвет на ББИА, бяха представени успешно реализирани партньорски проекти в библиотеки из цялата страна. За първия от тях разказа Галя Маринова, отговорник по връзки с обществеността на РБ „Дора Габе“ в Габрово. Той цели интеграция на деца от ромски произход от 4 до 6 години чрез формиране на основни образователни компетенции, подпомагане на ограмотяването, стимулиране на творчеството и повишаване на мотивацията на родителите за включване на децата им в образователния процес. Така библиотеката се надява да спомогне за преодоляване на негативните стереотипи в обществото ни.

След нея Румяна Чепишева от Народно читалище „Братство – 1860″ в гр. Смядово представи проект, насочен към хора в неравностойно положение, който цели лесен и равнопоставен достъп до знание и комуникация на деца с увреждания и читатели с интелектуални и физически затруднения. Мадлена Герова от РБ „Пенчо Славейков“ във Варна пък сподели с публиката протичането на проекта „Да разкажем приказки в татър и картини“, който развива творческите умения у децата чрез японското изкуство Камишибай (букв. „театър с хартия“).

Форумът продължава и днес със заключителна сесия, посветена на устойчивото развитие на библиотеките, и обобщаване на основните акценти. Програмата за деня можете да разгледате тук.