fb

Деца от Хасково заедно със своите родители предават старата си хартия

1 мин.

Деца от Хасково заедно със своите родители предават старата си хартия

1 мин.

Деца от Хасково заедно със своите родители предават старата си хартия