fb
Библиотеките

Читателите в Бургас с достъп до Централната източноевропейска онлайн библиотека

1 мин.
Снимка: StockRocket

Фондът на Централната източноевропейска онлайн библиотека CEEOL е достъпен на територията на Регионална библиотека „Пейо Яворов“ в Бургас, съобщиха от културната институция.

CEEOL предлага високоспециализирана и изчерпателна колекция от пълнотекстови индексирани документи в областта на публикациите по хуманитарни и социални науки от и за Централна, Източна и Югоизточна Европа.

Включва индексирани и архивирани списания, електронни книги и „сива литература“ на над 50 езика.

Базата от данни е достъпна през IP адреса на територията на Регионална библиотека „Пейо Яворов“ в Бургас на този адрес.