fb
@-книгиЕ-книги

EBLIDA с подписка за правото на библиотеките да предоставят е-книги

1 мин.
eblida peticia

Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации (EBLIDA) стартира подписка за промяна на европейското законодателство във връзка с авторското право, която да позволява на библиотеките да закупуват и отдават в заем електронни книги.

В петицията се посочва, че във времето, когато напредъкът на технологиите би трябвало да разширява достъпа до богатството на човешкото знание, библиотеките са възпрепятствани да работят с е-книги. Това подкопава тяхната способност да осигуряват свободен  достъп до човешкото знание на почти 100 милиона библиотечни потребители в Европа.

Асоциациите от EBLIDA са посочили и конкретни искания, които държат да бъдат включени в желаната промяна на Европейската законова рамка, а именно:

  • да предоставяме на нашите библиотечни потребители най-новите е-книги, така както го правим с печатните;
  • да закупуваме е-книги на справедливи цени и при разумни условия;
  • всички граждани – не само тези, които могат да си позволят – да извличат полза от безплатния достъп до е-книги в библиотеките;
  • авторите да получават справедливо възнаграждение за отдаванетовзаем на електронни книги за гражданите.

Европейските библиотекари призовават Европейската комисия да изработи ясна рамка на авторските права, която позволява на библиотеките да предоставят своите услуги и за е-книги с адекватно възнаграждение на автори и други носители на права. „Точно както при печатните книги, актуализираната рамка на авторските права трябва да позволява на библиотеките да продължават да предоставят услугите си в полза на всички европейски граждани!„, се посочва още в петицията.

Петицията е публикувана в сайта change.org и има съществуващ вариант на български, който може да подпишете ТУК.