fb
НовиниПо света

Европейският съюз одобри намаляването на ДДС за електронните книги

2 мин.

Европейския съвет по икономически и финансови въпроси (Екофин) прие предложение за намаляване и дори премахване на данъка добавена стойност (ДДС) върху електронните и аудиокниги, съобщава The Bookseller. Новата мярка обхваща още дигиталните издания и ще позволи на държавите-членки да ги приравнят към намалените налози за печатните. Отделните страни не са длъжни да се съобразяват с промените, но вече могат свободно да ги прилагат на територията си.

От Европейската комисия коментират:

Днешното решение е окончателната стъпка към това неравностойното отношение спрямо двата продукта – печатни и дигитални – да остане в миналото.

Стивън Лотинга – изпълнителен директор на Британската асоциация на книгоиздателите, допълва:

Правителството трябва да действа веднага, като премахне този нечестен и лишен от логика данък върху електронните книги, списанията и вестниците с онлайн абонамент. Няма абсолютно никаква причина в модерния свят читателите да бъдат наказвани с допълнителен данък от 20% само защото са избрали да се възползват от дигиталния формат. Не бива да облагаме с данъци четенете и познанието.

Междувременно Фабиан Паагман и Жан-Люк Трютенер, директори на Европейската и международна федерация на книготърговците, споделиха:

От много години ЕМФК се изказва срещу данъчната дискриминация върху електронните книги и решението за намаляване на ДДС ставките е в резултат на лобистките усилия на книготърговския сектор, представляван на европейско ниво от Федерацията. […] Независимо дали една книга е печатна или дигитална, поръчана онлайн или купена в книжарница, различните данъчни ставки, които възпрепятстват достъпа до книгите, трябва да бъдат избягвани. От сега нaтатък ДДС ставките върху печатните и електронните издания ще бъдат равни (при желание от страна на държавите-членки) – мярка, която ще облагодетелства пазара на електронни книги и ще стимулира допълнително четенето.

Споразумението е постигнато вследствие на двугодишни преговори. Новите правила ще бъдат в сила до одобряването на цялостна стратегия за реформа на системата на ДДС в ЕС. Междувременно у нас продължават дългогодишните дебати относно високия данък върху печатните издания.

Снимка на публикацията: Bloomberg