fb
БългарияНовини

Фондация „Глобални библиотеки – България” организира форум и връчва годишни награди на 25 ноември

3 мин.

На 25 ноември от 13:00 до 17:30 часа Фондация „Глобални библиотеки – България” организира за шеста поредна година Национален форум – „Библиотеките днес”. Темата му тази година е „Библиотеките в Единния цифров пазар”. Поради епидемичната обстановка ще се проведе онлайн – на Facebook страницата на фондацията. В същия ден, от 18:30 ч. в клуб „Перото” ще се състои Церемония, на която ще бъдат обявени и връчени наградите на Фондация „Глобални библиотеки – България“ за 2021 година. Сайтът „Аз чета” е медиен партньор и на двете събития.

Национален форум – „Библиотеките днес”

Целта на това най-значимо събитие на обществените библиотеки е да представи тяхната роля в съвременното общество и да очертае  потенциала им като център на местната общност в изпълнение на национални и европейски политики в различни сфери на обществено-икономическия живот. 

Ще се засегнат теми като промените в авторското право в електронна среда, достъпа до електронни книги в библиотеките, създаването на електронни ресурси, сътрудничество между библиотеките, отворен достъп до научно знание и до културното наследство. Участие ще вземат представители от ИФЛА, ЕБЛИДА, Европеана, университетски преподаватели и библиотечни специалисти.

Наградите на Фондация „Глобални библиотеки – България“ за 2021

Наградите се присъждат в изпълнение на мисията и целите на Фондацията за подпомагане  на приобщаването на българските граждани към информационното общество и осигуряването на равен достъп до информация, култура, знание и услуги чрез мрежата от обществени библиотеки в страната.

Наградите са в следните категории:

За медии, в две под категории: за национална и за регионална медия.

За спомоществовател.

За публична институция.

Наградата за медии във всяка от двете под категории се присъжда на медии, допринесли за поставянето и разработването на теми за проблемите, предизвикателствата и възможностите, свързани с развитието на обществените библиотеки и създаването на условия за свободен и равен достъп до информация, култура, знание и услуги за гражданите чрез библиотеките.

Наградата за спомоществовател се връчва за дарителска дейност в подкрепа на кампания, проект или инициатива, осъществявана от Фондацията в изпълнение на мисията й да подпомага приобщаването на българските граждани към информационното общество чрез обществените библиотеки в страната.

Наградата за публична институция се връчва на институция, която в надграждане на задължителните ѝ по закон изисквания е подобрила условията за свободен и равен достъп до информация, култура, знание и услуги за гражданите чрез подкрепа за обществени библиотеки.

Присъждането на наградите е на конкурсен принцип, а селекцията се извършва от петчленно жури от членове на Обществения съвет на ФГББ – проф. Боряна Христова, Снежана Йовева, Проф. Владимир Атанасов, Георги Константинов, а председател е Доц. Георги Лозанов.

Фондация „Глобални Библиотеки – България“ е приемник на програмата “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” в рамките на която 960 обществени библиотеки в цялата страна бяха снабдени с компютърна техника за безплатно ползване. Днес Фондацията поддържа тази техника и осигурява условията за равен достъп на гражданите до интернет чрез нея.

Фондация „Глобални библиотеки – България“ е неправителствена организация в обществена полза.  В управителните органи на Фондацията влизат представители на Министерството на културата, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация, Съюза на народните читалища и Националния дарителски фонд „13 века България”.

Снимка на публикацията: Фондация „Глобални библиотеки – България”

[ + ]