fb
Без категория

„Култура“ с награди за литература и хуманитаристика

1 мин.

logoЕлектронното издание на фондация „Комунитас“ – портал „Култура“, ще връчи за пръв път своите годишни Награди за принос в областта на литературата и хуманитаристиката през 2013 г. Общият награден фонд възлиза на 24 000 лв, което превръща Наградата на Портал „Култура” в най-добре подплатения в парично отношение литературен конкурс у нас.

Призовете ще се присъждат от 5-членно жури в три раздела – проза, хуманитаристика и специална категория за цялостно творчество или изключителен авторски принос. Участващите в конкурса книги трябва да са публикувани в периода от 1 януари до 31 декември на предхождащата конкурса година, да са дело на съвременен български автор и да имат „безспорни художествени достойнства и приносен характер за българската словесност, както и да отстояват общочовешките и християнски ценности“.

Срокът за кандидатстване е до 20 март, а първите победители ще станат ясни на 1 ноември. Пълния статут на наградата и формуляри за участие можете да откриете в портал „Култура“.