fb
БиблиотекитеНовини

Национална библиотечна седмица 2019 призовава за реформиране на библиотечния сектор у нас

4 мин.

Четиринайсета поред застъпническа кампания „Национална библиотечна седмица“, организирана от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), цели да ангажира вниманието на законодателната, изпълнителната и местната власт с неотложните проблеми и необходимостта от незабавни действия за реформирането на библиотечния сектор у нас. Тя ще протече от 13 до 17 май 2019 г. под наслов „Книгите са само началото…“ с поредица от разнообразни събития в цялата страна.

Официалното ѝ откриване  ще се състои на 13 май (понеделник) от 13:00 ч. в Софийската градска художествена галерия (ул. „Ген. Гурко“ 1). Специален гост ще бъде Артур Шелекенс, директор на Асоциацията на обществените библиотеки в Кралство Нидерландия.

Част от програмата е второто издание на буккросинг инициативата „Храна за ума“, организирана от Нов български университет. Сто заглавия, регистрирани на сайта на световното движение, ще бъдат пуснати „на свобода“ в рамките на Библиотечната седмица в буккросинг зони и места за споделяне на книги в София, сред които Литературен клуб „Перото“, Книжен център „Гринуич“, „Книгата“/The Book, Книжарница-ателие „Къща за птици“, Българска национална телевизия (фоайе) и книжарница за християнски книги „Нов живот“. По този начин новите заглавия, започнали своето „пътешествие“ от НБУ, ще бъдат споделени с повече читатели от столицата. До този момент Библиотеката е регистрирала и пуснала „на свобода“ 3 353 книги.

Регионална библиотека „Пейо Яворов“ в Бургас също ще се включи в Библиотечната седмица. През целия период ще тече кампанията „Върнете книгите в техния дом!“, в рамките на която всеки читател, пропуснал срока за връщане на заети за четене у дома книги, ще може да ги върне в библиотеката, без да плаща глоба за просроченото време. На 15 май ще се проведе и Ден на отворените врата, в който всеки може да се запише в библиотеката, без да заплаща читателска карта. За по-голямо удобство на читателите сградата на ул. „Ал. Богориди“ 21 ще бъде отворена до 20.00 ч .

Библиотечният сектор в България обединява над 4 000 обществени, училищни и академични библиотеки, а годишните посещения са над 11,5 млн. Най-новите проучвания за състоянието му показват успешни добри практики в регионалните и малка част от читалищните библиотеки, но очертават тревожна картина за нереформираната му база, която все още не отговаря на обществените потребности. Законът за обществените библиотеки вече осма година не се изпълнява от компетентните власти. Не е въведен и приетия през 2015 г. Стандарт за библиотечно-информационно обслужване, в който са определени и минималните изисквания за осигуреност на населението с библиотечни материали.

По данни от проучване на Фондация „Глобални библиотеки – България“ сред обществените библиотеки през 2017 г. днес 39% от читалищните библиотеки нямат абонамент за периодични издания, едва 35% от новопостъпилата литература в обществените библиотеки се набавя чрез покупка, само 2% от тях предоставят достъп до платени бази данни, а 0,2% е делът на дигиталните документи в библиотечните фондове.

Аналогични са проблемите и с училищните библиотеки. Приетият през 2015 г. Закон за предучилищното и училищно образование предвижда осигуряването на библиотечно обслужване чрез функционирането на училищни библиотеки, но все още не е утвърдена предвидената в него поднормативна база. Библиотеките към висшите учебни заведения и научните организации също се нуждаят от по-добро финансиране и по-пълноценно използване на капацитета им.

Ето защо българската библиотечно-информационна асоциация призовава за:

  • Последователна национална политика в библиотечния сектори единна стратегия за развитието му
  • Спешна реформа в мрежата на обществените библиотеки, която да осигури равен достъп до библиотечни услуги на всички граждани, независимо от това къде живеят, учат и работят
  • Изпълнение на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование по отношение на създаването и функционирането на училищните библиотеки – важен елемент в образователния процес
  • Научните и академични библиотеки да бъдат признати за портал за достъп до научна информация с важна роля в процеса на научноизследователската и академична дейност.

 

Представата за библиотеките традиционно се свързва със съхраняването и опазването на паметта на нацията, но мисията им днес е далеч по-обхватна – да подпомагат всички сектори и всеки гражданин – от първия досег с книгата, през образованието и ученето през целия живот, информационната грамотност, професионалното развитие и израстване, научните изследвания, до осмислянето на свободното време и четенето за удоволствие.

Националната библиотечна седмица се организира в партньорство с Фондация „Глобални библиотеки – България“ и с подкрепата на Фондация „Америка за България“.