fb
БиблиотекитеНовини

Национална библиотечна седмица 2022 с апел за инвестиции в сектора

3 мин.

От днес започва 16-ата Национална библиотечна седмица под надслов „Инвестираме в библиотеките, инвестираме в бъдещето ни!“, на която „Аз чета“ е медиен партньор. 

Застъпническата кампания се организира от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) в партньорство с Фондация „Глобални библиотеки – България“ и Столична библиотека и ще се проведе от 9 до 13 май 2022 г.

Официалното откриване е днес – 9 май, от 13:00 ч. в Американския ъгъл на Столична библиотека (пл. „Славейков“ 4А). 

Специално видео обръщение ще направи Барбара Лизон, Президент на Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА). За ролята на библиотеките за четенето и грамотността ще говори писателката Здравка Евтимова

„Целта на 16-ото издание на Седмицата е да ангажира вниманието на законодателната, изпълнителната и местните власти върху съществената роля, която библиотеките могат да играят за преодоляването на последствията от COVID пандемията и кризата, вследствие войната в Украйна“, уточниха организаторите. Те са категорични, че библиотеките са потенциални партньори на правителствата в изпълнение на Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН чрез достъпа до информация, подкрепа на универсалната грамотност и опазването на културното наследство.

„Библиотеките предлагат услуги, нужни днес за всеки гражданин и всяка обществена група. Когато личните доходи са силно редуцирани и несигурни, библиотеките в България са призвани да поемат икономическата тежест за осигуряване на необходимата информация и литература в подкрепа на образователното, културното и социалното развитие на хората, особено на тези в неравностойно социално положение. Вложените в библиотеките инвестиции ще се възвърнат многократно, защото те са демократични институции, достъпни и отворени за всички“, казаха още от ББИА. 

За да продължат да бъдат жизнени центрове за информация, образование, научни изследвания и хранилища за паметта на нацията, от ББИА апелират към законодателната, изпълнителната и местната власт да предприемат следните неотложни мерки за подобряване на състоянието на българските библиотеки:

  • Библиотечният сектор се нуждае от нова и последователна национална политика, въплътена в стратегия за развитието му.
  • Библиотеките да намерят своето място като основни хранители на книжовните културни ценности в Закона за културното наследство. 
  • Да бъдат създадени повече възможности за участие на библиотеките в национални и международни проекти и програми.
  • Да бъдат предвидени преференциални условия за библиотеките в промените на нормативната база за авторското право и сродните му права с цел защита на обществения интерес при ползването на съвременни форми на съхранение и разпространение на информацията. 

Според организаторите е необходимо да започне реформа в мрежата на обществените библиотеки, която да осигури равен достъп до библиотечни услуги на всички граждани, независимо от това къде живеят, учат и работят. Това включва:

  • Да започне прилагането на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване при определяне на финансирането им, което ще гарантира необходимите условия за качествено библиотечно обслужване.
  • Да бъдат завишени стандартът за финансиране на делегираните държавни дейности и стандартът за закрити площи в съответствие с реалните потребности.
  • Да се превърнат в място за достъп до електронното управление, като гарантират експертна и консултантска помощ за гражданите при използването на услугите му.

За училищни библиотеки е необходимо да бъдат изпълнени разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование по отношение на създаването и функционирането на библиотеки във всяко училище – важен елемент в образователния процес.

Научни и академични библиотеки трябва да бъдат признати като портал за достъп до научна информация в процеса на научноизследователската и академичната дейност.

Българската библиотечно-информационна асоциация е доброволна и независима професионално-творческа организация, която обединява специалисти, независимо от ведомствената принадлежност на институцията, в която работят, които се стремят да усъвършенстват библиотечната и научно-информационната дейност и да издигнат престижа на професията.