fb
БиблиотекитеНовини

Националната библиотека подарява читателски карти за Коледа

2 мин.

По повод коледните празници Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ предлага безплатни едногодишни читателски карти, съобщиха от ръководството на библиотеката в официалния си сайт.

Всички желаещи на възраст над 14 години могат да получат едногодишна читателска карта само срещу представяне на лична карта на гише „Регистрация“ в сградата на библиотеката от 8:30 до 19:00 ч. между 11 и 22 декември, както и от 8:30 до 17:00 ч. на 28 декември и от 8:30 до 15:00 ч. на 29 декември.

Притежателите на читателска карта имат възможността да ползват на място издания от разнообразните колекции на библиотеката, както и специализирани електронни бази данни с библиографска и пълнотекстова информация:

Social Theory

Интердисциплинарна колекция на издателство Alexander Street, която намира приложение и в изучаването на политика, икономика, история, философия, психология, антропология, религия и литература.

East View

Пълнотекстова рускоезична онлайн база данни Библиотечное и информационное обслуживание, която включва 28 списания.

EBSCO

Достъп до пет мултидисциплинарни и специализирани бази данни с библиографска и пълнотекстова информация.

Gale Virtual Reference Library

Достъп до съдържанието на няколко авторитетни електронни справочни издания в следните области: история, наука, изкуство, литература, биографии, образование, социални науки.

Национални лицензи за достъп до научна информация, осигурени от Министерството на образованието и науката:

ScienceDirect

Пълнотекстова база данни с научни публикации в повече от 2000 списания в областта на социалните, хуманитарните и естествените науки, медицината и биологията.

SCOPUS

Библиографска база данни за публикации в над 16 000 списания, 23 млн. патенти и повече от 430 млн. качествени уеб ресурси в областта на биологичните, медицинските, социалните и други науки. Предлага и възможности за библиометрични анализи и проследяване на цитати.

ISI Web of Knowledge

Информационна платформа, осигуряваща достъп до различни бази данни в областта на естествените и социалните науки, в изкуството и хуманитаристиката. Предоставя също патентна информация, както и данни за информетричен и наукометричен анализ.