fb
БиблиотекитеНовини

Нов проект за съхраняване на културното наследство на Северна и Централна България

1 мин.
veliko tarnovo

Регионална библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново започва работа по проект за дигитализиране на културното богатство в областта, съобщава в. „Борба“.

Наименованието на проекта е „Дигитална културна съкровищница „Север +“: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България”.

Изпълнението на програмата ще продължи 13 месеца в партньорство с четиринайсет културни инститиции, а финансирането (над 360 хил. евро) е осигурено от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

С част от сумата ще бъде закупена техника за оборудване (вкл. и с 3D скенер) на три центъра за дигитализиране (два стационарни и един мобилен), където най-ценните старопечатни и ръкописни книги, стари снимки, планове и чертежи на библиотеки, музеи, галерии и местни архивни сбирки на партньорите от Северна и Централна България ще бъдат прехвърлени на дигитален носител.

Планира се да бъдат дигитализирани 5000 единици, сред които и 500 предмета от сбирката на Регионалния исторически музей.

Най-старата книга, която ще бъде сканирана и съхранена в електронен вариант, е „Неделник” от 1806 г., която е притежание на Регионалната библиотека в старата столица.

Целта на Регионалната библиотека и партньорите от четиринайсетте културни институции е чрез създаване на съвременен център за цифровизация да се обединят усилията им за опазване на културното и документално наследство, съхранено в техните фондове. Проектът дава възможност за уеднаквяване на процесите на дигитализация и създаването на пълнотекстовите бази от данни.