fb
БиблиотекитеНовини

Представиха системи за модернизация на университетските библиотеки

6 мин.

Български информационен консорциум (БИК) организира два уебинара, за да подкрепи усилията на Българска библиотечна и информационна асоциация за запознаване на професионалната общност със съвременни интегрирани библиотечно-информационни системи.

Първият от тях – „EOS.Web demonstration“ се проведе с участието на Майк Матисън от SirsiDynix, която предлага системата EOS.Web, а мотото на компанията е „Вярваме в силата на библиотеките“. В съвременния свят достъпът до информация е право, а не привилегия и е от решаващо значение за успеха на обществата навсякъде. Това убеждение е в основата на всички продукти, които SirsiDynix разработват за над 20 000 библиотеки по целия свят. Чрез използването на съвременен софтуер библиотеките продължават да се развиват във все по-дигиталния свят. Уебнарът представи отделните модули на системата: Cataloging, Serials, Circulation, Acquisitions, OPAC и Z39.50 Server. Аудиторията се запозна и с международните стандарти MARC 21 и Z39.50, които системата използва. Системата се използва от Нов български университет и Технически университет-София. 

Вторият уебинар „FOLIO Presentation for Bulgaria“, организиран със съдействието на агенция „ПУЛСАР“, представи система, която дава възможност на библиотеки, доставчици и разработчици да се обединят и да изградят платформа за библиотечни услуги с отворен код. Според Драган Николич, EBSCO Information Services, FOLIO се отличава с гъвкавост и иновативност, надхвърля традиционната представа за интегрирана библиотечна-информационна система и позволява на всяка библиотека да надгражда основната функционалност – заемане, каталогизиране, придобиване и управление на електронни ресурси като разширява платформата чрез разработване на приложения, които да предоставят нови услуги. Продуктът е подходящ при работа в консорциум или при една централна и множество филиални библиотеки. FOLIO оперира със стандарти като OAI-PMH, SIP2, NCIP, Unicode и поддръжка за Shibboleth, както и съответства на ISO 27001.

Уебинарите бяха предшествани от петото издание на специализирания форум „БИБЛИОСВЯТ’2024: ЗА МОДЕРНИ БЪЛГАРСКИ БИБЛИОТЕКИ“, който се проведе в Библиотечно-информационния център на Техническия университет – София. Фокусът беше насочен към модернизацията на академичните библиотеки в страната, която ще се осъществи чрез Национална програма на Министерството на образованието и науката. В работата на форума се включиха над 70 участници, представители на 25 академични, обществени и специални библиотеки, както и български и чуждестранни издателства и търговски партньори с мултимедийни презентации и изложбени щандове.

Ивана Радонова от отдел „Политики във висшето образование“ в Министерство на образованието и науката сподели, че програмата цели да стимулира усилията и инвестициите за подобряване работната среда в библиотеките на държавните висши училища, обновяване на материално-техническата им база и съвременно библиотечно-информационно обслужване на студентите и преподавателите.

За осигуряване на достъпни технологии за лица със зрителни увреждания в образователния процес говори Райна Соколова от „БГАСИСТ“ ООД – специалисти в предлагането на помощни технически средства и услуги за хора със зрителни увреждания в България. Мауро Кастийо Гарсия-Мауриньо, Директор, Customer Engagement EMEA & Ovid Discovery Health Learning, Research & Practice, запозна присъстващите с услугата Ovid Discovery Service, която дава възможност на медицинските библиотеки безпроблемно да навигират в динамичната екосистема на медицинската информация. Тази иновативна платформа съчетава традицията с най-съвременни технологии и изкуствен интелект, за да повиши стандартите в медицинските изследвания, образованието и практиката. Бе направена демонстрация как може се използва изкуствения интелект за оптимизиране на научно-изследователската работа, за повишаване на прецизността на търсенето и релевантността на съдържанието. 

Акцент върху физическото пространство в библиотеките постави Цветелина Садъкова от Office 1, която представи дейността на фирмата свързана с преобразяване на обществени пространства и  превръщането им в привлекателни, устойчиви и приобщаващи места за всички. В презентацията участниците видяха снимки на вече реализирани проекти в УНСС и няколко читалищни библиотеки. 

Едно от водещите академични издателства в областта на хуманитарните науки – DE GRUYTER BRILL бе представено от  Даниела Буранска, търговски представител от фирма Jacek Lewinson. Тя запозна участниците с основни факти за компанията и богатото портфолио от електронни книги, включително и такива с отворен достъп. Интересен и препоръчван от издателя метод за придобиване на електронно съдържание е този, базиран на ползваемостта. Добре познатата в България компания EBSCO Information Services този път бе представена от Далибор Парач, Старши инженер по библиотечно обслужване, Централна и Южна Европа. Той обърна внимание, че базите данни на EBSCO Information Services са само част от голямото портфолио на компанията. Неговата презентация бе насочена към иновативния продукт EBSCO Discovery Service, който представлява решение за обединено търсене в множество бази данни и FOLIO. Елена Иванова от СИЕЛА запозна участниците с базата данни на „Архив на „Държавен вестник“, която позволява ползване на дигитални копия на стари броеве на официалното издание от периода 1920 г. – 1989 г. в PDF формат (изображение и разпознат текст). Дигиталният архив е интересен с това, че позволява проследяване на историческата взаимовръзка на нормативните актове в дадена област за дълъг период от време и е изключително ценен за научната работа и образователния процес в българските университети.

Решенията на „Логистични системи“ ООД за модернизация на библиотеки, архиви и управление на фондове бяха представени от управителя на фирмата Николай Спасов. Той представите различните системи за съхранение, използвани от водещи европейски библиотеки и архиви, като представи и възможни RFID решения за управление на библиотечния фонд, машини за почистване и дезинфекция на книги.

Централно- и източноевропейската онлайн библиотека (CEEOL), като отправна точка за изследователите, учените и студентите в областта на хуманитарните и социалните науки и изкуствата от и за Централна, Източна и Югоизточна Европа бе представена от доц. д-р Детелин Лучев, Регионален координатор и представител на CEEOL за България. Това е една от най-значимите бази данни за високоспециализирани, пълнотекстови, индексирани публикации в списания, електронни книги и „сива литература“ български език, с фокус върху хуманитарните и социалните науки и изкуствата в Централна, Източна и Югоизточна Европа. След две десетилетия на развитие CEEOL може да се счита за „паметта на посткомунистическа Европа“ и отправна точка за изследователите, учените и студентите, интересуващи се от тази част на Европа, което води до все по-нарастващия интерес от страна на национални, регионални и университетски библиотеки в целия свят към информацията и услугите, които предлага CEEOL.

Български информационен консорциум е най-голямото обединение на академични библиотеки в страната, което насърчава работата с електронни информационни ресурси, като организира споделеното им ползване чрез национални лицензи, осигурява безплатни временни достъпи, информира своите членове и предлага продължаваща квалификация, семинари и обучения.