Дата/час Събитие
12/05/2023
18:30 - 20:00
Писмена: „Пристан за отшелници“ от Поли Муканова
Национална библитоека „Св. св. Кирил и Методий“, София
12/05/2023
18:30 - 20:00
ПРЕМИЕРА: Росица Димчева "Към историята на българската сатира от втората половина на ХХ век"
Софийски университет, Втора заседателна зала, София