fb
БългарияНовини

Преводачите в България настояват за по-справедливи условия за труда си

13 мин.

Общо 190 български преводачи на художествена литература подписаха отворено писмо, инициирано от Съюза на преводачите в България, за достойно заплащане и договори за отстъпване на авторското право. Текстът е разпространен в специално създадена страница във Facebook „10/42: Отворено писмо от преводачи на художествена литература“ и е ясен знак, че в последното десетилетие условията им за работа се влошават все повече, което води до отлив от професията и спад в нивото на превода. Според текста, за да се преобърне тази обезпокоителна тенденция, са нужни солидарни усилия от всички заинтересовани страни – преводачи, издатели, включително държавни институции и ангажирани организации.

Първата стъпка вече е факт: намаляването на ДДС на 9% от 2020 година дава глътка въздух на книгоиздаването в ситуация на криза и нарастваща инфлация. Но тя далеч не е достатъчна. Като следваща мярка преводачите заявяват, в съгласие с добрите практики на европейските си колеги, че ще работят при минимална тарифа от 10 лв. на страница и само с договори за отстъпване на авторското право, както и че няма да работят с издателства, които налагат т. нар. „договори за поръчка“/възложителски договори по чл. 42 от ЗАПСП.

Тук следва да се отбележи, че въпросното искане от страна на Съюза на преводачите дори не отговаря на нуждата от адекватно актуализиране на възнагражденията. Още през 2021 година и преди инфлационните процеси, наблюдавани днес, гилдията препоръчва заплащане, както следва:

От чужд на български език12 лв. на стандартна страница (1800 знака с интервалите) за художествена литература (проза и драматургия), научна, техническа, обществено-политическа, правно-договорна и др. специализирана литература, както и за философия и публицистика.

Публикуваното по-долу писмо все пак е важна крачка в посока повишаване на видимостта, осигуряване на по-добри условия за работа и живот на преводачите и гарантиране високо качество на преводите в България.

Публикуваме писмото без редакторска намеса.

10/42: ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПРЕВОДАЧИ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Скъпи колеги преводачи, уважаеми издатели,

Новината от последните дни е, че за година храните у нас са поскъпнали с повече от 50%. Това всъщност не е новина, всеки го е забелязал по джоба си. Инфлацията засяга всички, но най-болезнено се отразява на хората с ниски доходи, каквито, за съжаление, сме и ние, преводачите на художествена литература. Сред нас не е прието да се говори за пари, смята се, че не е bon ton. Та ние служим на Духа, на Литературата! Щастливци сме, защото работим „по любов“. Да, но в последните десетилетия преводачите на художествена литература в България сме принудени да работим „по любов“ в изключително лоши условия на труд. Ниско заплащане (нерядко твърде разтегнато във времето), кратки срокове за предаване на превода, налагане на договори по поръчка вместо за отстъпване на авторско право, липса на отчетност на продажбите и неподновяване на договорите с издателствата след изтичане на определения срок за отстъпване на правото за разпространение – това са някои от най-често срещаните проблеми. В резултат все по-малко млади хора избират за своя професия художествения превод; постепенно той се превръща в луксозно хоби и се депрофесионализира. Описаните по-горе обстоятелства са причина и най-съвестният преводач да е принуден да работи бързо, под стрес и да не може да поддържа качеството, зад което трябва да застане с името си. Последиците са видими за всички: ниското ниво на превода в голяма част от издаваните у нас книги. Убедени сме, че четящите хора са забелязали тази тъжна тенденция.

Да, щастливци сме, защото работим „по любов“. Но това, оказва се, не е достатъчно… Любовта и отдадеността на професията губят смисъл, когато нямаш възможност да водиш достойно съществуване. И да, има значение дали ще отделиш три и повече месеца, за да преведеш една творба както трябва, или ще я претупаш за месец, за да си платиш сметките (и то само в случай че получиш хонорара си навреме). По-далечните ефекти от всичко това са многобройни: накърняването на авторитета на чуждестранни автори чрез недокрай точни преводи, влошеното качество на преводната литература в цялост, боледуването на съвременния език, стряскащо ниското ниво на грамотността – все неща, за които и преводачите, и издателите, носим отговорност.

Ето затова днес трябва да нарушим добрия тон и да поговорим за пари.

Една проста сметка сочи, че при приетите за нормални тарифи в момента средният доход на преводача на художествена литература при пълна месечна натовареност е по-нисък от минималната работна заплата за 2023 година. Тоест под минималния праг на нормално физическо съществуване.

Тарифите за превод не са актуализирани адекватно от поне десетилетие, независимо от променящия се стандарт на живот, високата инфлация и намаляването на ДДС върху книгите на 9%. Те са далеч под препоръчителните възнаграждения на Съюза на преводачите в България и би трябвало всеки да разбира, че няма как да позволят на преводача да работи със спокойствието, нужно за създаването на качествен превод.

Проблемът със заплащането на преводачите на художествена литература не е само български и е признат на европейско ниво. С цел подобряване условията на труд в Европа, през 2011 г. Европейският съвет на асоциациите на литературните преводачи (ЕСАЛП) изготви Хексалог или Кодекс на добрите практики, в който настоява за справедливо възнаграждение на преводачите, което да им „дава възможност да живеят достойно и да създават превод с добри литературни качества“. Точно така, „да живеят достойно“. Това наше право е подкрепено и от законодателството на ЕС – Директива 790/2019 на ЕП и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар, която е в процес на транспониране в България, се опитва да се справи с проблема, като постановява „принципа на подходящо и пропорционално възнаграждение“ на авторите (в т.ч. и преводачите).

Уважаеми издатели, скъпи колеги, вярваме, че ни обединява любовта към литературата и професионализма в работата ни. Върху нашите плещи с вас пада отговорността да се грижим за езика си чрез качествени, грамотни и верни на оригинала преводни издания, да предлагаме на читателите качество без компромис в изпълнението, да вдъхваме живот в културната връзка на България със света. За нас съвестното изпълнение на задълженията ни като художествени преводачи е въпрос на професионална чест и смятаме, че е редно трудът ни да бъде подобаващо оценен.

Ето защо ние, долуподписаните, като изразяваме своето уважение към издателите, които държат на качеството на труда на преводачите, с които работят, и им плащат достойно, открито декларираме, че отсега нататък:

1) ще работим при минимална тарифа от 10 лв./стандартна страница (1800 знака с разстоянията) за превод на художествена проза от чужд на български език;

2) ще работим само с договори, които предвиждат отстъпването на авторското право на преводача за определен срок съгласно Закона за авторското право и сродните му права (за справка вж. типовия договор на СПБ); НЯМА да работим с издателства, които си присвояват авторското право на преводача с т. нар. „договори за поръчка“/възложителски договори по чл. 42 от ЗАПСП.

Уважаеми издатели, скъпи колеги, ако сега не действаме заедно, последствията за литературния превод, за книгоиздаването, за езика ни ще са катастрофални. Само с общи усилия и солидарност можем да постигнем промяна към по-добро за всички ни!

Адела Миролевска, преводачка от английски
Азиз Назми Шакир, преводач от и на турски, от османски и арабски
Аксиния Михайлова, преводач от френски
Албена Бакрачева, преводачка от английски
Албена Стамболова, преводачка от и на френски
Албена Стаменова, преводачка от украински и руски
Албена Тодорова, преводачка от японски
Алеко Дянков, преводач от и на немски
Александра Велева, преводачка от английски и френски
Александър Богданов, преводач от хинди и урду
Александър Маринов, преводач от и на английски
Александър Шурбанов, преводач от английски
Ана Димова, преводачка от и на немски
Ана Пипева, преводачка от и на английски
Анастасия Гамова, преводачка от английски и френски
Ангел Игов, преводач от английски
Ангелина Александрова, преводачка от английски и руски
Анета Данчева-Манолова, преводачка от нидерландски, английски и френски
Анжелина Пенчева, преводачка от чешки, словашки и руски
Ани Артинян, преводачка от немски и английски
Анна Златкова, преводачка от испански
Анна Орешкова, преводачка от и на английски, от френски
Антоанета Колева, преводачка от френски и английски
Антония Господинова, преводачка от норвежки
Антония Пенчева, преводачка от литовски и руски
Ася Григорова, преводачка от руски
Бистра Андреева, преводачка от английски
Борислав Стефанов, преводач от и на английски
Боряна Цанева, преводачка от и на френски
Ботьо Буков, преводач от испански
Боян Станков, преводач от руски
Васил Самоковлиев, преводач от чешки и словашки
Василена Мирчева, преводач от английски
Венеса Начева, преводачка от полски
Вера Киркова, преводачка от португалски
Венета Георгиева-Козарева, преводачка от руски и беларуски
Венета Сиракова, преводачка от и на испански
Весела Еленкова, преводачка от английски
Весела Петрова, преводачка от испански
Веселка Ненкова, преводачка от и на испански
Виолета Вичева, преводачка от немски
Виолета Радкова, преводачка от английски
Владимир Атанасов, преводач от латински, старогръцки, френски и руски
Владимир Молев, преводач от английски
Владимир Пенчев, преводач от чешки и словашки
Владимир Полеганов, преводач от английски
Габриела Манова, преводачка от и на английски
Галина Меламед, преводачка от френски и руски
Георги Ангелов, преводач от френски
Георги Рачев, преводач от руски
Даниела Гамова, преводачка от английски
Дарин Тенев, преводач от японски, английски и френски
Дария Карапеткова, преводачка от италиански
Денис Коробко, преводач от руски и немски
Деница Каракушева, преводачка от английски и хинди
Десислава Антова, преводачка от испански
Десислава Сивилова, преводачка от и на английски
Диляна Денчева, преводачка от полски
Димана Иванова, преводачка от чешки, словашки и френски
Димана Митева, преводачка от хърватски, словенски и сръбски
Димитър Илиев, преводач от английски, френски, латински и старогръцки
Димитър Кенаров, преводач от и на английски
Добринка Кръстева, преводачка от и на английски
Доротея Табакова, преводачка от старогръцки, латински, френски и руски
Ева Кънева, преводачка от норвежки, шведски, датски и немски
Евгения Манолова, преводачка от полски и украински
Евгения Панчева, преводачка от английски
Евгения Тетимова, преводачка от норвежки
Евелина Банева, преводачка от немски, английски и шведски
Евелина Пенева, преводачка от английски и френски
Евелина Хайн, преводачка от китайски, немски, руски и английски
Екатерина Петрова, преводачка от и на английски
Екатерина Търпоманова, преводачка от албански
Елвира Великова, преводачка от английски
Елена Семерджиева, преводачка от чешки, словашки, руски
Елица Попова, преводачка от италиански, каталонски и испански
Елияна Генчева, преводачка от английски
Елка Виденова, преводачка от английски
Елена Павлова, преводачка от и на английски и руски
Елмира Великова, преводачка от английски
Емануел Икономов, преводач от английски, немски и френски
Емануела Чичова, преводачка от френски и английски
Жанина Драгостинова, преводачка от немски
Здравка Михайлова, преводачка от и на гръцки и английски
Здравка Петрова, преводачка от руски
Златна Костова, преводачка от английски и руски
Зорница Китинска, преводачка от френски
Зорница Савчева, преводачка от норвежки и английски
Зорница Христова, преводачка от английски
Ива Манова, преводачка от италиански
Ивайла Божанова, преводачка от английски
Иван П. Петров, преводач от старогръцки, латински и полски
Иванка Павлова, преводачка от руски и унгарски
Ивета Милева, преводачка от и на немски
Иглика Василева, преводачка от английски
Йоана Стоянова, преводачка от английски
Йорданка Трифонова, преводачка от и на чешки
Калина Лазарова, преводачка от английски
Калоян Игнатовски, преводач от английски и испански
Катерина Кокинова, преводачка от полски и английски
Катя Диманова, преводачка от испански
Кирил Топалов, преводач от гръцки
Корнелия Славова, преводачка от и на английски
Красимир Кавалджиев, преводач от и на френски
Красимир Крумов, преводач от полски и руски
Красимир Тасев, преводач от испански
Красимира Абаджиева, преводачка от английски и руски
Кристиян Янев, преводач от полски
Крум Крумов, преводач от полски
Лидия Шведова, преводачка от и на английски
Лилия Желева, преводачка от украински
Лилия Рачева-Стратиева, преводачка от полски и немски
Лиляна Табакова, преводачка от и на испански
Лора Ненковска, преводачка от румънски
Лъчезар Селяшки, преводач от полски и руски
Любов Костова, преводачка от и на английски
Любомир Гиздов, преводач от шведски и датски
Людмил Димитров, преводач от руски, словенски, сръбски/хърватски, английски
Людмила Миндова, преводачка от сръбски, хърватски и словенски
Мариана Ревенска, преводачка от и на английски
Марина Стефанова, преводачка от английски и японски
Мария Георгиева-Монтеро, преводачка от испански
Мария Енчева, преводачка от нидерландски и немски
Мария Змийчарова, преводачка от английски, шведски, датски и норвежки
Мария Коева, преводачка от френски
Мария Григорова, преводачка от полски и английски
Мария Липискова, преводачка от руски
Мария Михайлова, преводачка от английски
Мария Николова, преводачка от норвежки, шведски и датски
Мария Петкова, преводачка от руски и украински
Мария Пипева, преводачка от английски
Маргарит Жеков, преводач от испански
Мартин Христов, преводач от унгарски
Мартина Неделчева, преводачка от японски и английски
Матей Тодоров, преводач от английски
Мая Генова, преводачка от каталонски и испански
Мая Ненчева, преводачка от английски и китайски
Мая Ценова, преводачка от арабски
Меглена Боденска, преводач от шведски
Милена Варзоновцева, преводачка от английски
Милена Милева, преводачка от полски
Милена Попова, преводачка от английски
Момчил Шопов, преводач от турски, руски и азербайджански
Надежда Радулова, преводачка от английски
Надя Станчева, преводачка от немски
Нева Мичева, преводачка от италиански и испански
Невена Панова, преводачка от старогръцки
Недялка Чакалова, преводачка от и на английски, от френски и руски
Николай Бойков, преводач от унгарски и македонски
Нина Венова, преводачка от френски
Огнян Стамболиев, преводач от румънски, италиански и френски
Петя Петкова, преводачка от английски
Правда Митева, преводачка от английски
Рада Ганкова, преводачка от испански и португалски
Рада Шарланджиева, преводачка от английски, сръбски/хърватски и френски
Радост Железарова, преводачка от чешки и словашки
Радостин Желев, преводач от английски и френски
Райна Камберова, преводачка от украински
Росица Панайотова, преводачка от и на английски
Росица Ташева, преводачка от и на френски
Росица Цветанова, преводачка от фински, датски, шведски и норвежки
Румен Павлов, преводач от и на английски
Румен Стоянов, преводач от испански
Румяна Л. Станчева, преводачка от френски и румънски
Румяна Мл. Станчева, преводачка от и на френски
Русанка Ляпова, преводачка от сръбски, хърватски и македонски
Свежа Дачева, преводач от шведски
Светла Кьосева, преводач от унгарски
Светла Стоилова, преводачка от шведски
Светла Стоянова, преводачка от норвежки, шведски, исландски, френски
Светлана Комогорова-Комата, преводачка от английски, руски, сръбски и хърватски
Светослава Славчева, преводачка от испански
Свидна Михайлова, преводачка от испански
Силвия Борисова, преводачка от полски
Силвия Вагенщайн, преводачка от и на френски
Стела Джелепова, преводачка от шведски, норвежки и английски
Стефка Кожухарова, преводачка от испански
Стоян Атанасов, преводач от френски
Таня Батулева, преводачка от и на френски
Татяна Пантева, преводачка от испански
Теодора Давидова, преводачка от английски
Теодора Цанкова, преводачка от испански
Тодорка Минева, преводач от френски и руски
Толя Радева, преводачка от италиански и френски
Фросина Парашкевова, преводачка от и на немски
Хайри Хамдан, преводач на арабски
Христо Попов, преводач от хърватски и сръбски
Цветанка Еленкова, преводачка от английски, гръцки, македонски
Цветомира Младенова, преводачка от сръбски и хърватски
Яна Букова, преводачка от старогръцки, латински и новогръцки