@-книгиЕ-книги

Европейските библиотеки могат да дигитализират, но не и да възпроизвеждат е-книги

3 мин.
Страните от Европейския съюз могат да разрешат на обществените библиотеки да дигитализират книги и да ги предоставят на читателите си през специални…