fb
@-книгиЕ-книги

Европейските библиотеки могат да дигитализират, но не и да възпроизвеждат е-книги

3 мин.

Страните от Европейския съюз могат да разрешат на обществените библиотеки да дигитализират книги и да ги предоставят на читателите си през специални терминали без да уреждат изрично авторските права за това, става ясно от решение на Съда на Европейския съюз от 11 септември, съобщава Intellectual Property Watch.

В решението се посочва, че библиотеките нямат право да предоставят дигиталните копия за допълнително възпроизводство на хартиен или USB носител, като изключения се допускат при изрично уговорени условия с носителите на авторските права.

В основата на решението е преюдициално запитване на Федералния съд на Германия за разяснение по Директива 2001/29/ЕО — Авторско право и сродни права, във връзка със спор между Техническия университет в Дармщат (Technische Universitaet Darmstadt) и немското издателство Eugen Ulmer KG. Библиотеката на университета отказва да закупи и използва електронна книга на издателството, като същевременно дигитализира хартиеното издание и го прави достъпно за използване чрез терминали в помещенията на библиотека без разрешение от Eugen Ulmer KG.

В своето решение Съдът на Европейския съюз посочва, че притежателят на авторските права и обществените библиотеки трябва да сключат лицензионен договор или договор за използване на съответното произведение, в който са конкретизирани условията за използване. Допуска се обаче всяка държава членка да даде на обществените библиотеки правото да цифровизират свободно произведенията, които са част от тяхната колекция, ако възпроизвеждането им е необходимо за предоставянето им за частни проучвания или научни изследвания на читателите, като използват специализирани терминали в помещенията на библиотеките.

Според изпълнителният директор на Съвета на европейските издатели (European Publishers Council) Ангела Милс Ваде това решение може да се възприеме като противоречие на нормалната експлоатация и регламентирането на авторските права, ако потребителят може да принтира и/или запази част от цялото произведение.

“Това е изключително притеснително, като се има предвид, че дефинициите за частно проучване и изследване не са изцяло ясни и са трудни за контролиране”, допълва тя.

По думите на Венсан Боне, директор на секретариата на Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации (EBLIDA), решението “е положително развитие за библиотеките и архивите”.

“Докато EBLIDA все още анализира решението, текстът изрично признава нуждата от защита на чувствителния баланс между правата и интересите на различните категории носители на права, както и между различните категории на собственици на права и потребители на защитено съдържание”, посочва още Боне.

Решението на Съда обаче не засяга онлайн достъпа до дигитализирани от библиотеките книги и се ограничава само до книги, достъпни само чрез специални терминали на библиотеките. Според Боне това може драстично да ограничи ефекта на постановлението, защото не обхваща изцяло възможностите за дистанционен достъп до знание и култура, които предоставят цифровите технологии.

Освен това не става ясно дали като “специални терминали” могат да се третират таблети и мобилни телефони, предоставени от библиотеките.

Припомняме, че още през пролетта EBLIDA стартира подписка за промяна на европейското законодателство във връзка с авторското право, която да позволява на библиотеките да закупуват и отдават в заем електронни книги.

Петицията все още е активна в сайта change.org и има съществуващ вариант на български, който може да подпишете ТУК.

Пълното решение на Съда на Европейския съюз може да прочетете на български ТУК.