fb
@-книгиЕ-книги

Без по-нисък ДДС за електронни книги, разпореди Съдът на ЕС

1 мин.

Съдът на Европейския съюз се обяви против прилагането на по-ниски ставки по ДДС за електронни книги и други издания в електронна форма, пише Инвестор. До решението се стига, след като Конституционният съд на Полша оспори „честността“ на данъчните правила.

Съгласно директива на Европейския съюз (ЕС), страните-членки на общността могат да въведат по-нисък ДДС за печатни издания, но трябва да облагат с пълната ставка дигиталните издания, освен ако не става дума за електронни книги на физически носител, например компактдиск. Съдиите са категорични, че директивата „третира различно две отделни положения въпреки тяхното сходство от гледна точка на целта за насърчаване на четенето“.

„Като изключва прилагането на намалена ставка на ДДС по отношение на услугите, предоставяни по електронен път, законодателят на Съюза спестява на данъчнозадължените лица и на националните данъчни администрации необходимостта да преценяват, за всеки вид предоставяни електронни услуги, дали попада в някоя от категориите услуги, които могат да се ползват от такава ставка съгласно Директивата за ДДС“, пише в решението на Съда.

Според съдиите приемането на възможност за прилагане на намалена ставка на ДДС от страните-членки на ЕС по отношение на доставката на електронни книги по електронен път би засегнало цялостната съгласуваност на мярката, която изключва възможността за прилагане на намалена ставка на ДДС по отношение на всички електронни услуги.