fb
10, които...Специални

10 аргумента в полза на детското четене

2 мин.
children reading

Понякога на родителите им е трудно да открият стимул за преборване с нежеланието на децата им да четат, а често и самите родители не са докрай уверени в ползата от детското четене. Дияна Георгиева, библиотекар-експерт в Регионална библиотека „Партений Павлович“ в Силистра, е събрала 10 аргумента в полза на това да научите детето си да обича книгите от малко.

Детското четене:

  1. Стимулира мисълта – още от малки на децата трябва да им се говори и да им се чете, за да се развива и мозъкът им;
  2. Е източник на познания – когато четат, децата придобиват знания, които ще им трябват на по-късен етап от живота;
  3. Обогатява речника – чрез четенето децата научават много нови думи, които стават част от речника им;
  4. Развива аналитичното мислене – подобрява се способността да анализират различни детайли от дадено четиво и така децата достигнат до един или друг извод;
  5. Подобрява способностите за писане – честото общуване с различни текстове оказва влияние върху собственото писане на съчинения;
  6. Тренира паметта – когато децата четат запомнят герои, техните истории и множество епизоди, паметта им става по-гъвкава и услужлива;
  7. По-добра способност за концентрация – когато децата четат интересна книга, вниманието им се фокусира и могат да попият всеки малък детайл;
  8. Намалява стреса – четенето на добре написан роман пренася децата в други светове и ангажира вниманието им, помага им да не мислят за лоши постъпки и намалява стреса;
  9. Кара децата да задават въпроси – книгите ги провокират да мислят, да се съмняват, да задават въпроси и да търсят отговори;
  10. Безплатно и забавно удоволствие – библиотеките предлагат богат фонд от литература по всякаква тема, която вълнува децата.

Още много начини да насърчите четенето при децата можете да откриете и в специализирания сайт „Детски книги“.