fb
@-книгиЕ-книги

10 причини да издавате електронни книги

4 мин.
e-publishing

Какво ви дава електронното издаване и има ли причина да положите усилия, за да стъпите на дигиталния пазар?

1. Осигуряване на легална алтернатива на пиратството в интернет.
Ако сте издател или автор и все още не сте открили пиратски копия на своите издания в интернет, може би не сте търсили достатъчно. Издавайки и електронни книги в допълнение на хартиените, вие ще дадете възможност на своите потребители да си купят дигитални издания, ако предпочитат това.

2. Излизане една крачка пред конкурентите.
Предлагането на електронни книги в България е все още слабо. Издаването в подобен формат ще ви подреди до лидерите на пазара. Най-вероятно ще изпреварите преките си конкуренти и ще блеснете в очите на своите читатели като новатор, който се интересува от нуждите им.

3. Разширяване на пазара
За разлика от дистрибуцията на хартиени книги, разпространението на електронни издания дава равен старт на всички издатели. Ако сте малко издателство или автор, ще получите широк достъп до пазара, тъй като той все още е в начален стадий на развитие. Всеки дистрибутор ще се зарадва да добави вашите издания в портфолиото си, за разлика от физическите книжарници, където достъпът на малките издатели е силно затруднен.

4. Слагане началото на един дълъг път
Ако сте голям издател или автор на повече книги, преминаването към дигитално издаване ще ви създаде и голям обем от работа. Технологиите, бизнес моделите, дори дизайнът при електронните книги са различни. Необходимо е време за обучение и адаптиране на нови практики. Подготвянето на книгите в новите, по-гъвкави формати, подходящи за четене на устройства, е трудоемка работа, изискваща нови знания. Започнете днес, за да не съжалявате утре.

5. Получаване на информация за продажбите в реално време
Продажбата на електронни книги е практически единственият модел, който дава възможност на автора или издателя да следи интереса към изданието си в реално време. Макар към момента интересът към електронните книги да е слаб, в бъдеще това ще бъде един от механизмите за бърза първоначална преценка на пазарния успех на едно заглавие.

6. Подкрепяне на четенето във всичките му форми
Погрешно е да се смята, че единствено хората, които си купуват книги, четат. Младите хора масово консумират информация в дигитален вид от интернет. Електронните книги дават възможност на издателите да се конкурират с електронните медии и да сложат книгите си директно пред очите на потенциалните читатели – в телефона, таблета или друго мобилно устройство. Така четенето като начин за консумиране на информация получава подкрепата на традиционните издатели.

7. „Любовта няма граница, език и цвят“*
Електроните книги са достъпни от всяка точка на света. Една от основните пречки за разпространение на книги на български език в чужбина са огромните пощенски и транспортни разходи. Аудиториите зад граница с удоволствие ще се възползват от възможностите да си купят книги на български език, без допълнителни транспортни разходи. Да не забравяме, че повечето българи, живеещи в чужбина, най-вероятно вече притежават устройство за четене, смартфон или таблет.

8. Безплатно маркетиране на изданията
Публикуването на цели книги или откъси от книги за безплатно изтегляне в интернет е много успешен механизъм за популяризиране на дадено заглавие или автор. Много хора определят нагласите си или си избират четиво при търсене в интернет. Дайте им възможност да преценят сами качеството на вашата книга и публикувайте за безплатно изтегляне част от нея. Проследете броя на изтеглянията и се постарайте безплатният откъс да се вижда навсякъде, където може да бъде достъпна информация за вашата книга.

9. Екпериментиране с нови бизнес модели без голям риск
Издателският бранш не остана незасегнат от кризата. Електронните книги предлагат някои нови бизнес модели, чийто успех варира при различните видове издателства. Развиващият се пазар дава възможност да се експериментира без голям риск: наем, абонаменти, дистрибуция, DRM, със или без защита. Всички тези идеи могат да бъдат изпробвани, за да се определи кое ще работи най-успешно за вас.

10. Всеки уважаващ себе си издател трябва да познава новите технологии.
Независимо дали намирате идеята за електронно книгоиздаване приемлива или не, трябва да сте запознати с този пазарен механизъм. Издаването на едно заглавие в електронен вид няма да застраши или промени вашия бизнес, но ще ви изясни точно какви са стъпките, къде са трудностите и колко ще ви струва да разширите бизнеса си в дигитална посока в бъдеще.

Автор: Диана Бойчева, управител на БГ книга

 

* Love unlimited, Софи Маринова

[ + ]