fb
БългарияНовини

Библиотеките отново питат какво се случва с предвидените средства за нови книги

2 мин.

ббиаПолемиката около средствата за закупуване на нови книги в библиотеките продължава след като Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) публикува на своя сайт отворено писмо до Министерството на културата, където се търсят разяснения относно действията на управляващите по казуса.

В публикувания текст библиотечните специалисти се обръщат към министерството с няколко въпроса във връзка със съобщение на сайта на институцията:

–  Защо се търсят „допълнителни“ средства? Къде са планираните?

– Как и къде „отпадна“ предвидената в бюджетната рамка сума за попълване на фондовете на библиотеките в страната с нови информационни източници?

–  Защо Министерство на културата не уведоми своевремено за тази промяна?

–  Кой ще поеме отговорност?

В писмото подробно е описана и хронологията на комуникацията между ББИА и Министерство на културата във връзка с предвидените в бюджет 2015 г. средства по програмата на Министерство на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“, както и неясните послания на Мнистерството относно размера на заложените средствата по програмата за 2016 г. и начина на отпускането им.

“Проблемът за ритмичното осигуряване на достатъчно средства по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” се превръща в хроничен през последните няколко години”, посочват още в своето обръщение от браншовата организация на библиотекарите.

В края на писмото си библиотекарите завършват с констатацията, че и до днес няма яснота какви средства са предвидени в бюджета за 2016 г. за тази програма и, ако има такива, кога ще бъдат предоставени.

Припомняме, че преди близо месец браншовата асациация на книгоиздателите и книгоразпространителите в страната Асоциация „Българска книга“ също излезе с отворено писмо до министъра на културата и министър-председателя на България във връзка с регулярното набавяне на книги в библиотеките. Преди повече от година вече беше приет и държавен Стандарт за библиотечно-информационно общужване, който изрично включва ежегодното регулярно осигуряване на нови книги в библиотеките.