fb
Новини

Двоен бюджет за издатели в програма „Помощ за книгата“

4 мин.

С двойно по-висок бюджет стартира програмата „Помощ за книгата“, обявена от Министерството на културата, съобщи зам.-министърът на културата Юрий Вълковски. В конкурсната сесия през 2022 година издатели ще подават проекти за общо 200 000 лв., вместо за 100 000 лв., както беше през предходната година. Програмата е за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването в направленията: българска и преводна художествена литература; българска и преводна хуманитаристика; литература за деца и юноши и културно наследство и съвременна култура.

Удвоен е размерът и на сумата за финансовата помощ, за която може да се кандидатства – от 2 500 лв. на 5 000 лв.

„Знам, че това е много важно особено за малките издателства, които са притиснати от повишените цени на хартията, на електричеството и други разходи свързани с отпечатването на книгите“, коментира зам.-министър Юрий Вълковски. Той допълни, че е много радостен от стартирането на този конкурс, както и програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност”.

В конкурсната сесия „Помощ за книгата” право да кандидатстват за финансово подпомагане имат издателства и други юридически лица, вписани в Регистъра на културните организации по Закона за закрила и развитие на културата, в Регистъра на народните читалища и читалищни сдружения по Закона за народните читалища и в Регистъра на обществените библиотеки по Закона за обществените библиотеки. Нямат право да кандидатстват културни институти и организации, които не са изпълнили условията по други договори с Министерството на културата.

С цел постигане на по-широко популяризиране на реализираните проекти, като част от документацията за конкурсната сесия е приложен и проект на типов договор (образец), който ще се сключи с бенефициентите. В него са предвидени клаузи, свързани със задължения на изпълнителя по договора, които се състоят в следното: изпълнителят следва да разпространи книгата в търговската мрежа, да извърши две представяния на книгата в различни населени места и да изготви минимум пет публикации относно изданието в социалните мрежи.

Краен срок за подаване на проектите на адреса на Министерството на културата – до 1 август включително.

„Много се радвам, че тези конкурси са отворени и че тези средства ще стигнат до издатели и на библиотеки, а чрез тях и до множество читатели във всяко кътче на България. Същевременно, обаче, трябва да призная, че аз лично исках да направя сериозни промени в условията и начина на провеждане на тези конкурси. По отношение на програмата „Помощ за книгата“ проведох обсъждания с редица малки и големи издателства, говорих и с български автори, чиито книги са издавани по тази програма. Програмата е ценна, но формулярите могат още да се опростят, има изисквания, които са излишно бюрократични, липсва цялостна подкрепа за издателствата отвъд финансирането, но липсват и ясни изисквания към издателите, например по отношение на разпространението на книги, след като са финансирани от държавата“, написа още Вълковски в профила си във Facebook.

Зам.-министърът отчита, че всяка промяна е свързана с време, каквото на него не му е стигнало.

„Проведохме консултации и обсъждания, генерирахме идеи, разработихме модели и варианти, но 6 месеца се оказаха недостатъчно, за да доведем тези промени докрай. Последните седмици бях изправен пред сериозна дилема: Да отворим тази програми в стария им вид, с вече ясните недостатъци, но все пак работещи или да довършим набързо предложенията за промени и да започнем официалната процедура по обществено обсъждане, която трябва да продължи 1 месец. Във втория случай нямаше да имаме никаква гаранция, че евентуално следващо правителство ще продължи тази реформа и че въобще ще отпусне тези средства за издателствата и библиотеките“, обясни той.

Вълковски разкри, че предстои отварянето на ще една програма в сферата на литературата през следващите дни – този път насочена към самите творци, поети и писатели.

Необходимите документи за участие в програмата „Помощ за книгата“ можете да намерите тук.

[ + ]