fb
БългарияНовини

„Изгубени в превода“ – събитие в подкрепа на официалното признаване на жестовия език

2 мин.
gluhi-bez-granizi

Знаете ли, че жестовият език на глухите не е признат за официален език в България? Фондация „Глухи без граници“ е подела инициатива в тази насока, като една от първите сериозни крачки е проведеното от екип от доброволци базово социологическо проучване сред тихата общност в България за използването на жестовия език. Целта е да се получи изчерпателна картина на сегашното му състояние, която да послужи за база на по-нататъшното му систематизиране и актуализиране. Това е важна стъпка към приемането му за официален език, което би отворило възможност да има повече преводачи в болници, висши учебни заведения и др. , както и в телевизионните програми.

„Фондация „Глухи без граници“ иска да запази глухата култура, техния начин на мислене и изразяване“ – споделя Цветан Кънчев, член на Управителния съвет на фондацията и представител от доброволческия екип. „ Защото глухите са много различни от едно чуващо общество. Те не трябва да бъдат интегрирани насила и принудени да се учат да общуват като чуващите.“

Цветан и неговите съмишленици мечтаят да създадат Център на жестовия език, който да провежда собствено обучение на преводачи, интерпретатори и тълковници въз основата на единна система, почерпена от живата практика, а не наложена от отделни специалисти.

Можете да подкрепите каузата на фондация „Глухи без граници“, като посетите събитието „Изгубени в превода“, което ще се проведе на 13 ноември от 17 часа в Американския център на Столичната библиотека. На него ще бъдат представени резултатите от социологическото проучване и ще бъдат дискутирани по-нататъшните действия на фондацията в посока официално признаване на жестовия език.

[ + ]