fb

Книжарници "Хермес" препоръчват, виж какво!

Ревюта

С „Креативност“ по пътя към иновациите и успеха

4 мин.
„Креативност“ (изд. „Хермес“) от Михай Чиксентмихай

Когато чух, че на българския пазар се задава „Креативност“ (изд. „Хермес“) от Михай Чиксентмихай, ме обзе вълнение, което само един страстен читател с интерес към психологията може да разбере. Нека още от самото началото бъде ясно, че тук става въпрос за сериозен научен труд и не бива да подхождате към книгата като към леко и увлекателно притчово четиво. Ако обаче сте от хората, които се осланят на науката, за да разберат механизмите на човешкото съзнание, и търсите начини да се усъвършенствате посредством ново знание, имам прекрасна новина за вас – „Креативност“ е перфектният инструмент за вас.

Изданието е финалният продукт на мащабно изследване, проведено от Михай Чиксентмихай и неговия екип между 1990 и 1995 г. в Чикаго. Направени са видеозаписи на интервюта с 91 изключителни личности, подбрани по строги критерии. Всяка една от тях е внесла промяна във важна област на обществения живот – науката, изкуството, бизнеса, държавното управление или благосъстоянието на обществото като цяло. Имената им са включени в едно от приложенията в края.

Книгата е много добре структурирана и се състои от три части – описание на творческия процес, конкретни примери с творчески личности и изводи, базирани на предходните две части, които могат да бъдат приложени от читателя.

Вероятно първата асоциация, която правите при прочитане на заглавието, е свързана с хората с творчески способности, обикновено притежаващи умения в някоя област на изкуството. В труда на Чиксентмихай терминът „креативност“ има специфично значение и то е много подробно обяснено в първата част. Хората, които авторът определя като креативни, са тези, които създават нещо наистина ново (в която и да е област), оценено достатъчно високо, за да стане част от културата. В този смисъл индивидуалните способности и усилия са от ключово значение, но не са достатъчни, за да се стигне до постижение.

За да се стигне до прогрес в дадена област, е необходимо и признаване на иновацията от съсловието. Това означава, че не стига просто да си талантлив, нито дори гениален, ако не успееш да комуникираш своите идеи така, че да бъдат приети. В крайна сметка креативността трябва да се разглежда не като нещо, присъщо само за индивида, а като плод на взаимодействие в дадена система.

В първата част подробно са разгледани и характеристиките на креативната личност, както и тези на творческата среда. Оставям на читателя удоволствието сам да открие кои са те. Само ще подскажа, че тук се намесва популярната теория „поток“ на знаменития учен, основоположник на позитивната психология. На нея е отделена цяла друга книга, която също горещо препоръчвам – „Поток“ (изд. “Хермес”).

Втората част беше най-интересна за мен, защото теорията среща практиката. Дадени са конкретни примери с част от интервюираните. Избрани са представители на различни области, така че да се откроят общите черти и характеристики на средата на креативната личност. Тук срещаме и писателката Маделин Ленгъл, авторката на романа „Гънка във времето“, превърнал се в успешен филм.

Докато изследва живота, начина на мислене и средата на включените в изследването личности, читателят може да си направи много ясни изводи и да извлече насоки, които да следва. А за да бъде максимално улеснен, последната част съдържа съвсем конкретно формулирани съвети. Разбира се, те не са универсални, но са толкова всеобхватни, че стига да иска, всеки може да намери подходящите за себе си.

Извадих си толкова много цитати от „Креативност“, че сякаш пренаписах книгата. Тук обаче включвам само един и отново призовавам всички, стигнали до края на това ревю – запознайте се с научните трудове на Михай Чиксентмихай. Те имат силата да ви разкрият познание, което, попаднало в ръцете на интелигентен и имащ желание да се развива човек, е способно да промени живота му.

Ако искаме да повишим креативността, трябва да се уверим, че материалните и интелектуалните ресурси са широко достъпни за всички талантливи и заинтересовани членове на обществото. Но също би трябвало да сме наясно, че определено ниво на трудност, на предизвикателство, може да има положителен ефект върху тяхната мотивация.

Не пропускайте ревюто на Алекс за „Поток“ от Михай Чиксентмихай.

Можете да вземете тази книга с отстъпка от 5% от Ozone.bg и безплатна доставка, като ползвате код azcheta20 при завършване на поръчката си!