fb
Ревюта

Бизнесът като жив организъм – къде си ти?

2 мин.
morska zvezda

morska zvezdaИскам да ви разкажа за тази книга много отдавна. Тя е радикална, вдъхновяваща и обсебваща. „Морската звезда и паякът“ на Ори Брейфман и Род Бекстрьом (шеф на организацията, която се „грижи“ за интернет – ICANN) е от онези книги, които могат да накарат всеки да промени навиците си и дори бизнеса си, рискувайки всичо в името на една привидно щура идея. Мога съвсем честно да си призная, че тя промени и мен.

Двамата автори имат много проста теза – организациите от типа „морска звезда“ – без йерархична структура и без ясно изразено „мозъчно“ ядро на управление са много по-гъвкави и устойчиви от организациите от типа „паяк“, където решенията се взимат в щаб-квартира и всичко може бързо да свърши при смяна на лидера (виждали сме го прекалено много пъти). Ори и Род дават доста много примери за отворени организации, в които никой не знае кой е създател или просто никой не стои начело. Не пропускат да опишат и че отношенията от типа „морска звезда“ са причината музикалният бизнес да се промени из основи през последните години – просто защото peer-to-peer технологиите го наложиха. Има наистина много примери, въпреки че книгата е писана 2005 година и не успява да проследи докрай всички проявления на управлениския „морска звезда“-ефект през последните години.

Брейфман и Бекстрьом разбира се не твърдят, че в организациите от типа „морска звезда“ всичко се случва от само себе си – лидер винаги е нужен, поне един. Те наричат този лидер „катализатор“, който обаче дава пример на останалите със своите действия вместо да ги принуждава да вършат нещо насила.

Основните оръжия на катализатора са искреният интерес към другите, свободни връзки, постоянно мислено „обхождане“ на връзките, с които може да е от помощ, желание да помага, срещи с хората на мястото, където се намират, емоционална интелигентност, доверие, вдъхновение, толериране на неяснотите, подход на ненамеса, отдръпване. На практика, „след като катализаторите свържат своята мрежа, направят връзките, изградят доверието и вдъхновят хората да действат, правят какво – оттеглят се“.

Ако искате да приложите написаното в тази книга, прочетете я поне два пъти – след всяко ново прочитане ще откривате различни грешки на растежа в новата организация, както и ваши грешки като оттеглил се катализатор (ако изберете този подход).

Аз го приложих и не съжалявам. Ако искате, ще ви разкажа…