fb
БиблиотекитеНовини

Община Добрич обяви конкурс за директор на Регионална библиотека „Дора Габе“

1 мин.

Община Добрич обяви конкурс за директор на Регионална библиотека „Дора Габе“, съобщава Дарик Добрич. Постът бе овакантен от пенсиониралата се Пенка Христова и бе заеман временно от Невяна Христова, служител на културния институт.

Новият директор ще има 4-годишен мандат и ще бъде избран с конкурс на три етапа – прием на документи, разглеждане на концепция за дейността и развитието на библиотеката за период от четири години, подробно разработена за първата от тях, и събеседване.

Документите за участие в конкурса се подават в едномесечен срок лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Община Добрич, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба за сметка на подателя.

Пълния текст на обявата и всички изисквания към кандидатите можете да видите тук.

[ + ]