fb
БиблиотекитеБългарияНовини

Обучение на библиотерапевти – примерът на Регионалната библиотека в Стара Загора

3 мин.

захарий княжевскиПо света четенето на художествена литература се използва като вид съпътстваща терапия от десетилетия, а библиотерапевтите са хората, които могат да оказват адекватна подкрепа и да насочват към най-подходящата за моментното състояние на човека книга.

Консултантите по библиотерапия овладяват специфични техники, които позволяват да се влияе върху психологичния статус на читателите. Целта е у четящия да се подсили вярата в собствените сили и в способността да се справя; да осъзнае, че това, което преживява, не е изключение, а част от живота на много хора.

Библиотерапията е нова и екзотична услуга за България. У нас има едва единайсет сертифицирани библиотерапевти, които са обучени по проект на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора, финансиран от фондация „Глобални библиотеки“. Партньори в този нетрадиционен инициатива са библиотека „Родина”, Фондация „Институт за съвременна психология” и СНЦ „Самаряни”.

„Въпреки че имаше доза скептицизъм в началото, сега всички участници в проекта са убедени в неговата полезност. Всички ние сме четящи хора и убеждението и посланието на проектния екип е, че чрез четене на подходящи книги хората могат по-леко и бързо да разрешават собствените си проблеми.“, споделят инициаторите на идеята.

Обучението по библиотерапия преминава на няколко етапа:

Първи етап. Внимателен подбор на библиотекари, които да бъдат обучени. Търсят се библиотерапияучастници с емоционална сензитивност и високи нива на психична устойчивост, които са мотивирани и могат да отделят необходимото време, за да гарантират устойчивостта на проекта.

Втори етап. Тъй като библиотерапията не е позната в България, се налага продължителен етап на подготовка преди самото обучение. Превежда се голямо количество литература, а техниките се адаптират, за да отговарят на потребностите на целевата група, както и на културните особености на българите.

Трети етап. Провеждане на обучение по библиотерапия, което протича в две части. Първата включва теоретична рамка, а втората представлява работа под наблюдение с реални потребители от целевата група на проекта (приемни семейства, деца и семейства в риск).

Резултатите:

Създаден е първият български наръчник по библиотерапия, предназначен за библиотекари и адаптиран за условията в българските библиотеки.

По време на обучението библиотекари и психолози работят съвместно, за да създадат няколко библиорецептурника – списъци от произведения, които, освен тематично обвързани, са класифицирани по степен на абстрактност и тяхната адекватност за конкретни типове личности.

библиотерапияЕкипът по проекта продължава да работи по съставянето на нови библиорецептурници, за да може да се разширява постоянно групата на потребителите и все повече хора да се възползват от тази услуга.

В рамките на обучението консултантите по библиотерапия формират и развиват конкретни умения: извършване на личностна диагностика, провеждане на диагностично интервю, проявяване на емпатия, прилагане на конкретни библиотерапевтични техники.

И не на последно място по важност: в библиотеките – партньори по проекта биват привлечени нови читатели – приемни родители, семейства и деца в риск, които (пре)откриват институцията и разбират, че могат да потърсят подкрепа и съвет в общуването си с библиотекарите и с книгите.

Прочетете за инициативата на Регионална библиотека „Дора Габе“ – Добрич „Библиотерапия за възрастни“.

Ако искате да ни споделите практики от сферата на библиотерапията във вашата библиотека, може да ни пишете на [email protected]