fb
@-книгиЕ-книги

Пазарът на e-книги в Русия се е увеличил двойно, пиратството остава трайно

3 мин.
@-книгиЕ-книги

Пазарът на e-книги в Русия се е увеличил двойно, пиратството остава трайно

3 мин.

Интересът към електронните книги в Русия продължава да расте, въпреки данните за спад на четенето в страната и стагнацията на местния книжен пазар, съобщава сайтът PublishingPerspectives.

Според инфографика на руския англоезичен сайт “Russia Beyond the Headlines” 70% от руските читатели четат е-книги, 50% от тях са преминали към дигиталния формат през последните 3 години, а само през последната година 23%.

Ebook-Info-Graphic

По данни на Руската асоциация на онлайн издателите, пазарът на електронни книги в Русия се е увеличил почти двойно през 2012 година, като е достигнал приходи от 250 милиона рубли (8 мил. Долара) в сравнение със 135 милиона рубли (4,1 милиона долара) през 2011 година. Въпреки непрекъснатия растеж на пазара на е-книги от 2008 година насам, той все още съставлява едва 1% от пазара на книги в страната.

Владимир Каритонов, Изпълнителен директор на Руската асоциация на онлайн издателите, споделя, че в момента броят на читателите на е-книги в Русия е между 20 и 22 милиона души и се очаква  да се увеличи значително през следващите години. Повечето от „дигиталните читатели“ в страната живеят в големите градове – Москва и Санкт Петърбург, докато броят им в провинцията е по-скоро незначителен.

Сред основните играчи на пазара на е-книги в най-голямата държава в света са iMobilco с 20% пазарен дял и лидерът – LitRes с 60% от пазара. Сергей Ануриев, Генерален директор на LitRes, вярва, че между 2015 и 2017 година размерът на пазара на електронни книги в Русия ще достигне 5 % от общия празар на книги в страната, което е с приблизителна парична стойност 3 милиарда рубри (90 милиона долара).

Друг интересен факт е, че руските е-книги са със значително по-ниска цена от тези на дигиталните издания в западните страни. Според Михаил Осин, Директор Дигитални продажби на един от водещите книгоразпространители в Русия – OZON, стандартната цена на електронно издание на руския пазар е 3 щатски долара, в сравнение с 10-15 долара в западните държави.

Въпреки растежа на пазара на електронни книги, основен проблем в Русия остава пиратството. Според представители на Ексмо, най-голямото руско изадтелство, 95% от всички сваляния на електронни книги в страната са на пиратски копия, което се отразява на пазара в загуби за приблизително 4 милиарда рубри (120 милиона долара).

Проблемът остава ключов, въпреки непрекъснатите мерки за борба с пиратството от страна на Роспечат, държавната агенция за регулиране на масовите медии. През последната година те стартират медийна кампания към читателите с призив да купуват само легални е-книги, а непрекъснатият мониторинг на сайтовете, предлагащи пиратско съдържание, е довел до премахването на повече от 25000 линка с пиратски е-книги за последните 2 години.

По думите на Андрей Юрченко, Старши анализатор на списание Pro-Books, едно от водещите издания за книгоиздаване в Русия, пиратските сайтове в страната остават изключително популярни, защото не съществува никаква реална конкуренция от компании, които разпространяват легално съдържание. За сравнение в пиратските сайтове се предлагат между 100 000 и 110 000 заглавия, докато легално предлаганите заглавия са само около 60 000.

“Настоящата ситуация с пиратското съдържание на руския пазар на е-книги може да се обясни с липсата на легални алтернативи в смисъла на условия за ползване, продуктово разнообразие и цена” подчертава Юрченко и допълва, че дори и при появата на подобни алтернативи все още има дълъг път, който трябва да се извърви до решаване на проблема в страната.