fb
НовиниПо света

Превърнаха изоставена кариера в библиотека

3 мин.
Снимки: DnA/Ziling Wang, Xiandu Scenic Area

На изоставени каменни кариери ще бъде вдъхнат нов живот, след като за по-малко от година архитектите от DnA успяха да трансформират общо три от тях. Две вече са превърнати в арт пространства за културни събития, а третата – Кариера №8, наскоро посрещна първите си посетители като място за четене, учене и социализация, или иначе казано – пещерна библиотека. Амбициозният проект се изпълнява в района на китайския град Лишуй.

Внушителната архитектура приковава погледите на посетителите още щом прекрачат прага на кариера № 8. Мястото се простира на около 50 метра в планината, а височината му достига близо 40 метра. Пещерата е изкуствено създадена в резултат на ръчно добиване на камъни. Страничните тераси свидетелстват, че в скалата е имало дефект, който възпрепятства каменодобива, поради което кариерата е изоставена, а съдбата ѝ – оставена на произвола на естествената топография.

Идеята за трансформацията не е случайна. В близост до кариерата има място, където учените са се срещали в исторически времена, за да обсъждат идеите си. Поетът от династията Тан Хан Ю например говори за това как пътят през планината на знанието (Шушан) е възможен само чрез усърдие. Именно със своята културна конотация мястото на кариерата се оказва подходящо за реализация на идеята. Идея, в която е вписан културният и образователен идеал, който всеки ученик в Китай веднага би разпознал.

Страничните каменни тераси във вътрешността се развиват на пет нива до височина 12 метра, които могат да се изкачат само с определено усилие. На тези платформи, до които се стига по стълби, са разположени рафтове с книги и места за учене, където посетителите могат да се потопят в света на каменните надписи и калиграфията. Подобно на пословичната планина на знанието, галериите, които трябва да се изкачат по пътя към най-високото ниво, се трупат пред посетителя. Оттам дълъг 27 метра тунел води до Кариера №2, която предстои да бъде обновена.

Кариера № 9 е изсечена в скалата като с нож и след тесен вход се разширява в приблизително правоъгълна площ, която се стеснява нагоре във вътрешността като много скатен покрив с тесен процеп, пропускащ дневна светлина. Пространството, наподобяващо катедрала, чиято задна част е частично покрита, е с отлична акустика, въпреки че формата му е създадена случайно при добива на камъни.

Съществуващите условия, заедно с техническата оптимизация, правят това място подходящо за лекции, представления или постановки. Умело подреденото изкуствено осветление създава празнична атмосфера, която подчертава пространствените качества и акцентира върху масивните, напукани стенни повърхности. Когато вали, водата се събира върху малко по-ниската вътрешна повърхност и отразява околността. Леки вълни се отразяват върху стените на пространството в зависимост от падането на светлината, а звукът от капеща вода може да се чуе като допълнително акустично изживяване.

Кариера № 10

Първата кариера, на която е приписан номер 10, се намира от западната страна на пътя за достъп и е отправна точка за пътека към останалите обекти. Кариерата е разположена в гориста местност с почти правоъгълна площ, отворена към небето, създадена от добива на каменни блокове. В ранния следобед тристранното пространство е окъпано в слънчева светлина. В изпълнение на живо тук местните каменоделци демонстрират на посетителите работата, която е оформила региона за толкова дълго време, но сега е изчезнала. Трибуната е завършена с местен камък и разделена с централно стълбище към площадката. Пътеката води от тази кариера до кариера № 9.