fb

Книжарници "Хермес" препоръчват, виж какво!

БългарияНовини

Ясни са условията за кандидатстване за Столична програма „Култура“ 2020 г.

2 мин.

Вече са ясни условията за кандидатстване за програма „Култура“ на Столична община за 2020 година. Специален приоритет за следващата година ще бъде развитието на нови публики, връзката между култура и образование и отбелязването на значими годишнини, а всички проекти трябва да предвиждат дейности, свързани с тези приоритети.

Облекчена е и процедурата за купуване на самолетни билети по проектите, увеличени са средствата по направления „Музика и танц“, „Театър“, „Литература“, „София – творчески град на киното“ и „Активни публики“.

Общият прогнозен бюджет за проекти в сферата на литературата е 90 000 лева и се очаква да бъдат финансирани между 7 и 10 проекта. Ще се отпускат средства за създаването на литературно съдържание, професионален обмен и обучения, срещи с читатели и дейности за насърчаване на четенето. Ще се подкрепят организирането на литературни срещи, презентации, четения, уъркшопи, творчески курсове, както и дейности за разпространение в дигитална среда за насърчаването на млади автори. Предвидени са и средства за преводи на български произведения на европейски езици, но само когато е налице сътрудничество с европейски издателства.

През тази година бяха финансирани общо 15 литературни проекта, като повечето от тях получиха до 5 000 лева. От дирекция „Култура“ напомнят, че при подготовката на проект трябва да се има предвид размера на обичайното отпускано финансиране.

Срокът за подаване на проекти е от 16 септември до 16 октомври 2019 г., включително. Само за направление „Мобилност“ ще бъдат реализирани още две сесии – от 13 януари до 13 февруари 2020 г. и от 4 май до 4 юни 2020 г.

Проектните предложения ще се приемат само по електронен път на https://kultura.sofia.bg/. Там са публикувани и актуалните документи и формуляри за кандидатстване.

През месец септември се очаква да се проведат информационни дни и безплатни обучения за желаещите да кандидатстват по Програма „Култура”.

Източник на илюстрацията: Facebook/Дирекция Култура Столична Община

[ + ]