fb
БългарияНовини

Фондация „Детски книги“ стартира читателски клубове „Бисерче вълшебно“

2 мин.

Фондация „Детски книги“ стартира своя нов проект Читателски клубове „Бисерче вълшебно“, който ще продължи от октомври тази година до юни 2019 г. Той е насочен към деца от 8 до 11 години, а целта му е да надгради постигнатото до момента в шестте издания на Национална награда „Бисерче вълшебно“.

Валентина Стоева – председател на Съвета на фондацията, разказва за проекта:

Искаме с помощта на учители от начален курс на обучение и училищни библиотекари да съберем активните читатели с мнение, участвали в Награда „Бисерче вълшебно“, в читателски клубове, които да обединим в един голям клуб „Бисерче вълшебно“.

Целта ни е да обучим децата в умения за критично четене, оценка и подбор на качествени четива на база текст, илюстрации, оформление на книжното тяло и др.

Дългосрочната ни цел е отглеждането на детско жури, което да е способно да прави предварителна селекция в следващи издания на националната награда.

В проекта могат да се включат регионални, градски и читалищни библиотеки, училища (класове, паралелки, клубове по интереси) и училищни библиотеки, които вече са развили или имат желание да основат свои читателски клубове по места.

Децата, чието участие в читателските клубове е доброволно, ще могат да се запознаят с нови, съвременни детско-юношески книги – художествени и нехудожествени, номинирани в Награда „Бисерче вълшебно“, и да придобият умения за оценка и подбор. Дейностите в проекта ще насърчат децата да четат за удоволствие. Те ще стимулират както интерес към книгите, така и умения за извличане и анализиране на информация. Ще позволят на децата да бъдат част от по-голяма книжна общност и да изразят мнението си чрез различни възможности за изява (ревюта на книги, викторини и др.).

Ако проявявате интерес да станете част от мрежата на Читателски клубове „Бисерче вълшебно“, можете да попълните електронна заявка за участие. За повече информация пишете на club@biserche.com.