fb
БиблиотекитеНовини

Националната библиотека с нов протест за заплати

3 мин.

Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” отново е в стачна готовност няколко месеца след библиотечните протести от есента на 2015 година. Недоволството на специалистите от най-голямата библиотека в страната този път е насочено към ръководството на институцията и разпределението на бюджета за увеличение на заплатите, което беше обещано на работещите в сектора след протестите в края на годината.

В писмо до министъра на културата и парламентарните комисии по култура и бюджет и финанси, изпратено на 29 март 2016 г., най-голямата синдикална организация в Националната библиотека изтъква, че голяма част от служителите са получили увеличение на заплатите между 9 и 12%, вместо обещаните 22% – при това от 1 март, а не от 1 януари.

„Служителите в Националната библиотека се прибират вкъщи със своята ИНДИВИДУАЛНА ЗАПЛАТА, а не със средната такава. Нашето „впечатление” наистина бе, че и в Националната библиотека ще се случи онова, което бе заявено на 10.12.2015 г. от г-жа Ирена Соколова, зам.-председател на Парламентарната комисия по културата и медиите (бел. ред. увеличение на заплатите с 22%) ”, посочват в своето писмо библиотекарите.

След проведена анкета между 99 от служителите в библиотеката е синдикатите обаче са установили, че нито един от участвалите в анкетата не е получил увеличение от 20 или 22 %. Само петима служители имат увеличение от 17 %. Най-много са служителите с увеличение от 9 %, следвани от тези с 12 %. Десетима библиотечни експерти с висше образование „магистър” са посочили, че след увеличението са на минималния праг за длъжността – 520 лв. (Според Колективния трудов договор този праг е единствено за служители, неотговарящи на изискванията за длъжността.)

В допълнение към това синдикатите изтъкват, че в писмо до заместник-министъра на културата Боил Банов от 12 март 2016 г. директорът на националната библиотека проф. Боряна Христова е посочила следното:

Тук бихме желали да споделим с Вас, че основното разминаване идва от факта, че голяма част от служителите, вкл. някои синдикални лидери бяха останали с впечатлението, че обещаното увеличение е върху индивидуалната брутна заплата на всеки служител, а не върху средната брутна работна заплата в Библиотеката. При направеното разпределение на основните месечни заплати (ОМЗ) се получава, че средната работна заплата в Библиотеката вече възлиза на 746,06 лв., което означава 20 % повече от тази за 2015 г.

Служителите на Националната библиотека споделят, че са неудовлетворени от извършеното от Ръководството на Библиотеката разпределение на увеличения от Министерството на културата бюджет за работни заплати и считат целите на протестите от есента на 2015 г. за непостигнати. Затова и остават в протестна готовност.

Вижте пълния текст на писмото на библиотекарите и резултатите от анкетата за увеличението на заплатите в институцията: