fb
БългарияНовини

Националният център за книгата към НДК даде старт на своите програми

2 мин.

NCK logoНационалният център за книгата към Националния дворец на културата официално стартира своите целогодишни програми за подкрепа на българската книга. Формулярите за кандидатстване вече са на сайта на НДК и дават възможност издателства от страната и чужбина да кандидатстват с книги на български автори.

Програмата за подкрепа на българска литература в България предоставя възможност за „отпечатване на качествени български художествени книги на дебютни и утвърдени автори“. За нея ще могат да кандидатстват юридически лица с издадени най-малко шест книги на български език и след вече подписан издателски договор с автора.

Подпомаганият тираж може бъде между 300 и 1200 бройки, с меки корици, определен по заявка на издателя спрямо пазарния потенциал на книгата и одобрен от eкспертен съвет. В замяна на тази подкрепа издателствата ще предоставят 20% от тиража на отпечатаната книга на НЦК.

„Надяваме се тази програма да подпомогне разпространението, популяризирането и реализацията на българска литература в страната и чужбина“, казват от Центъра.

Сред критериите за оценка на проектите ще се включва и разглеждане на предварително изготвената рекламна и издателска стратегия за всяка от книгите, а изпратеният за оценка PDF с текст на книгата ще трябва да е на практика финализиран – да е минал редакция, финални корекции и страниране.

За разлика от българския модул на програмата, подпомагане за чуждестранни издателства ще бъде предлагано и за нехудожествена литература, като Центърът планира да покрива до 80% от цената на превода. При кандидатстването чуждите издателства ще трябва да изпращат копия от вече подписани договори с българския издател и преводача, биография на преводача и откъс от готовия превод.