fb
БългарияНовини

Нова национална стратегия на МОН повишава грамотността на нацията чрез четене

2 мин.

Министерството на образованието и науката пусна за обществено обсъждане проект на Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2014 – 2020 г. Мотото на документа е „Четенето – ключът за повишаване на грамотността на нацията“, а като стратегическа цел е поставено „постигане на равнище на функционална грамотност, което ще осигури възможност за личностно и обществено развитие и ще спомогне за постигането на интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж на икономиката“.

Публикуваният в петък проект от близо 40 страници си поставя и няколко оперативни цели – създаване на благоприятна среда, в която грамотността да бъде насърчавана, повишаване на равнището на грамотност в страната и увеличение на участието и приобщаването на различните социални и възрастови групи. Мярка 3 за създаване на благоприятна среда включва създаването на лесен достъп до книги и до други четива, като сред основните дейности е планирано осигуряване на дигитални материали и създаване на дигитални библиотеки.

Според МОН основен двигател на изпълнението на Стратегията ще бъдат учителите, но ведомството ще разчита на създаването на „интегрирани политики, които да въвличат всички заинтересовани страни, т.е. цялото общество“. Сред потенциалните партньори са посочени родителите, медиите, НПО и IT секторите, работници в читалища и библиотеки, психолози и социални работници и др. Според стратегията трябва да бъде подадена ръка и към бизнеса, който да „инвестира в обучение за повишаване на нивото на грамотността на работещите, доколкото това се явява фактор за намаляване на текучеството и повишаване на производителността“.

Проектът на Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2014-2020 г. е качен на Портала за обществени консултации на Министерски съвет, като бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: a.tringov@mon.bg до 26.09.2014 г. включително.