fb
Новини

Обявиха наградата за литература на ЕС без Съвета на европейските писатели

3 мин.

Eвропейският съвет на писателите се оттегли от наградата на ЕС за литература (EUPL) заради нов регламент. Решението е официално обявено дни преди да бъде подновен новият пети цикъл на Наградата за 2022 – 2024 година. В него става ясно, че координатори ще бъдат Федерацията на европейските книгоиздатели (FEP) и Европейската и международна федерация на книготърговците (EIBF).

В прессъобщението организаторите обясняват, че се „въвежда нов формат за наградата EUPL: първоначалният избор на книги за всяка страна участничка ще се извършва от национални организации, всяка от които има право да представи една книга с високо литературно качество с потенциал за превод. Втори кръг на подбор ще се проведе от седемчленно европейско жури, което ще избере носител на обща награда и пет специални награди. Авторите, чиито творби спечелят тези нови категории, ще бъдат наградени с финансова награда, половината от която ще включва безвъзмездна помощ в подкрепа на преводите на техните печеливши книги.“

По този начин структурната рамка изключва представителството на около 160 000 професионални писатели и преводачи и променя състава на консорциума, избран от Европейската комисия да координира наградата на Европейския съюз за литература. Досега той беше съставен от Съвета на европейските писатели (EWC), Федерацията на европейските книгоиздатели (FEP) и Международната и европейска федерация на търговците на книги (EIBF).

„За първи път от създаването си EUPL, с напускането на EWC от консорциума, нагр адата вече не се организира от всички представители на процеса по издаване на книгата: автори, издатели и търговци на книги. В настоящия цикъл само издатели и търговци на книги ще организират EUPL. Решението беше трудно, но необходимо“, пише в официалното изявление на Нина Джордж, президент на EWC.  

Нина Джордж

Причината авторите да излязат от организацията е, че „новата концепция на EUPL не насърчава многоезичието като ключ към европейското езиково разнообразие и не следва принципи на равно третиране за всички участващи страни“. Или иначе казано – писателите допускат, че новият подход ще благоприятства големите пазари и ще постави по-малките пазари на книги в неизгодно положение.

„Откриването на широк кръг от нови автори всяка година беше акцент за нас и основното значение на EUPL. Тъй като този подход сега се промени, EWC вече не желае да одобрява този формат“, казва още Нина Джордж. Въпреки категоричната си позиция, Европейският съвет на писателите „приветства всички бъдещи формати на програми на ЕС, които се фокусират върху неговите ценностни принципи за осигуряване на равно третиране, насърчаване на многоезичието и признаване на постиженията на писателите“.

В регламента се запазва тригодишният цикъл, като всяка година ще бъдат представени приблизително една трета от всички държави, участващи в програмата на ЕС „Творческа Европа“.

Резултатите от изданието на наградата за 2022 г. ще бъдат обявени на Панаира на книгата в Париж на 21 април 2022 г.

Носител на Европейската награда за литература през 2021 година стана и българският писател Георги Бърдаров. Той получи отличието за романа си Abslovo te (изд. „Мусагена“) заедно с още 12 лауреати от други държави. Призът на Европейския съюз е печелен от България и през 2014 г. от Милен Русков за романа „Възвишение“ (изд. „Жанет 45“) и през 2011 г. от Калин Терзийски за краткия разказ „Има ли кой да ви обича“ (изд. „Жанет 45“).