Общи условия за ползване 

1. Въведение

A) Общи правила 

1.1 Използването от Ваша страна на информацията, софтуера, услугите и уебсайтовете от семейството на „Аз чета“ (наричани общо „Услуги“ в този документ) подлежи на регулиране от условията на настоящето споразумение между Вас и „Аз чета“, собственост на Буукмарк ООД с основен адрес на управление София, ЖК Манастирски ливади бл. 15Д, вх. Б, ЕИК 200879995 и собственик Александър Кръстев.

1.2 Общите условия представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и „Аз чета“ по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък „Условията“.

1.3 Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.

1.4. Използването на „УСЛУГИТЕ“  на сайтовете от семейството на „Аз чета“ се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля, не използвайте сайтовете на „Аз чета“.

1.5. Тези условия за ползване  се прилагат, когато получавате достъп до услугите на сайтове на „Аз чета“, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.

1.6. УСЛУГИТЕ на сайтовете на „Аз чета“ включват, но не се ограничават само до:
– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на „Аз чета“;
– възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание, произведено от тях;
– участие в дискусии на сайтовете на „Аз чета“;
– получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайтовете на „Аз чета“;
– получаване на имейл нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за абонирани потребители, използващи сайтовете на „Аз чета“.

1.7. На сайтовете от семейството на „Аз чета“ може да присъстват и услуги предлагани от партньори на „Аз чета“. „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което „Аз чета“ се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на абонатите на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги, включително чрез изпращане на търговски съобщения до посочените от потребителите електронни адреси.

(Б) промени в условията за ползване

1.8. „Аз чета“ може да  промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване, ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки да използвате сайтовете на „Аз чета“, Вие се съгласявате с всички промени.

1.9. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия , са неприемливи за Вас, моля не използвайте сайтове на „Аз чета“.

(В) Промени в сайтовете на „Аз чета“

1.10. „Аз чета“ може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на сайтовете си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

(Г) Регистрация

1.11. Някой части от сайтовете на „Аз чета“ могат изискват регистрация от потребителите. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки имейл адреса си и парола ще се счита, че сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се за която и да е от нашите имейл услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване.

1.12. Ако сте регистриран потребител, на които и да е от сайтовете на „Аз чета“, трябва да прочетете нашите условия за поверителност, които са неразделна част от тези условия за ползваане.

1.13. Когато се регистрирате, за да ползвате услугите на конкретен сайт, Вие се регистрирате, като частно лице, потребител на сайтовете на „Аз чета“. Достъпа до зоните на сайтовете, изискващи регистрация се, осъществява чрез потребителското ви име и парола генерирани по време на регистрационния процес, за съответния сайт.

1.14. Регистрирайки се за конкретен сайт от сайтовете на семейството на „Аз чета“ Вие си създавате индивидуален потребителски профил чрез, които получавате достъп до зоните изискващи регистрация за конкретния сайт . 
Във вашия профил Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.

1.15. Когато се регистрирате в даден сайт на „Аз чета“ Вие давате своето съгласие Буукмарк ООД да съхранява и обработва Ваши лични данни, доброволно предоставени от Вас. С акта на регистрация Вие давате своето съгласие на „Аз чета“ да получавате информационни бюлетини под формата на електронни съобщения, SMS и др. подобни на доброволно посочените от Вас електронни адреси, телефони и др. При всяко подобно уведомяване „Аз чета“ ще Ви предоставя възможност да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.

2. Общо и потребителско съдържание

2.1 Съдържание, генерирано от потребители на сайтовете на „Аз чета“
2.1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или  по друг начин да публикувате в сайтовете на „Аз чета“ клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

2.1.2 Бъдете учтиви – с използването на сайтовете на „Аз чета“ вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите  потребители използвайки клеветнически и/или  вулгарен език или  съзнателно да нарушавате дискусиите с поварящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“.

2.1.3 Използвайте уважаващ език. Като при всяка общност оналйн дискусиите процъфтяват само когато нашите потребители се чувстват добре дошли и в безопасност. Вие се съгласявате да не използвате език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и др. подобни. Омразната реч от всякъкъв  вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до  всички или част от услугите на сайтовете на „Аз чета“.

2.1.4. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на „троянски коне“ (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

2.1.5 Вие имате право да използвате сайтовете на „Аз чета“ само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин  публикувате без изричното изразено писмено съгласие на Буукмарк ООД материали, съдържащи реклама, промоция на продукт или  услуга или искане за набиране/даряване на средства.

2.2. Наблюдение.

Буукмарк ООД има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтовете на „Аз чета“, за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички оперативни правила, установени от „Аз чета“, за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания на правителството. Въпреки, че „Аз чета“ не е задължен да следи, редактира или премахва  потребителско съдържание, публикувано или качено в сайтовете от семейството, екипът на сайта си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение потребителско съдържание публикувано или качено на сайтовете на „Аз чета“ по всяко време и по всякаква причина, и Вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за  своя сметка и  разходи.

2.3. Потребителско съдържание, предоставено от вас, ще се счита за неконфиденциално и „Аз чета“ не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, „Аз чета“ си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. „Аз чета“ не е длъжен да ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на „Аз чета“.

3. Авторски права.

Авторско съдържание в сайтовете на „Аз чета“

3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на „Аз чета“ и/или намиращи се на сайтовете от семейството на“Аз чета“, са собственост на „Аз чета“ и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба  при условие, че това не причинява вреди за „Аз чета“ и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. „Аз чета“ си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

3.4. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайтовете на „Аз чета“, включително по актуални културни и образователни теми, без предварителното съгласие на „Аз чета“, е забранено.

3.6. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайт от семейството на „Аз чета“, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на „Аз чета“ за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

4. Съдържание предоставено от трети страни.

4.1. „Аз чета“ е разпространител (и не е издател) на съдържание  предоставяно  от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на „Аз чета“, са тези на съответните автори (и) или дистрибутор (и), а не на „Аз чета“. „Аз чета“, нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел.

4.2. В много случаи, съдържанието което е на разположение чрез сайтовете на „Аз чета“ представлява становищата и преценките  на съответния потребител или доставчик на информация, не по договор с „Аз чета“. Буукмарк ООД нито подкрепя, нито е отговорно за точността и надеждността на което и да е становище, консултативна помощ или изявлението направено в сайт на „Аз чета“ от трета страна. При никакви обстоятелства Буукмарк ООД не ще носи отговорност за вредите, причинени от Вашето ползване или разчитане  на информацията, получена чрез сайтовете на Буукмарк ООД. Буукмарк ООД не носи отговорност за действия или бездействие от Ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайтовете на „Аз чета“. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайтовете ни. Молим да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание.

5. Публикуване на съдържание

5.1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайтовете на Буукмарк ООД.

5.2. Това означава, че вие се съгласявате, че Вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че Вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат.

5.3. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и Вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с Буукмарк ООД за това.

5.4. Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайтовете на „Аз чета“, като можем да премахваме тези материали от сайтовете на „Аз чета“ по всяко време.

5.5. Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, но ние може да променяме  или изтриваме коментари, които Вие представяте заедно със самите материали.

5.6. ВАЖНО: Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и Вие сте свободни да препубликувате тези материали, където Вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма.

6. Реклами и промоции

6.1. Може да  виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайтовете на „Аз чета“. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайтовете на „Аз чета“, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

6.2. Ако искате да рекламирате в сайтовете на „Аз чета“, посетете страницата „Реклама“ за повече информация.

7. Лични данни

7.1 „Аз чета“ събира определен тип лични данни, съобразявайки се напълно с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR).

7.2. „Аз чета“ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

7.3. „Аз чета“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори). Тази информация се предоставя напълно анонимно и без опасност от разкриване на лични данни на потребители към трети лица.

7.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Аз чета“ на посочения адрес или e-mail за контакти.

7.5. Предоставяните данни от Потребителите при абонамент или участие в промоционална активност на сайтовете от семейството на „Аз чета“ се използват само за описаните при конкретното участие цели. Всеки от регистрираните Потребители има възможност да се отпише от свързаните услуги във всеки един момент чрез специален линк след всяко съобщение.

8. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност.

8.1. Буукмарк ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете на „Хиксчо Корп“ ЕООД. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Буукмарк ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

8.2. Буукмарк ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

8.3. Буукмарк ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

8.4. Буукмарк ООД не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайтовете от семейството на „Аз чета“. Но „Хиксчо Корп“ ЕООД си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

8.5. Буукмарк ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

9. Обезщетения.

9.1. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите Буукмарк ООД, неговите сайтове и техните директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от Вас или Вашия профил на сайтовете от семейството на „Аз чета“.

10. Прекратяване.

10.1. Ако поради  някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до регистрационите зони на някои или на всички от сайтовете на „Аз чета“ незабавно и без предварително да Ви уведомяваме за това.

10.2. Прекратяване на регистрацията.

Ако искате да прекратим регистрация Ви в някои от сайтовете на „Аз чета“, ще го направим, като ви изпратим уведомителен имейл за прекратяване на регистрацията ви. Вашия регистрационнен имейл, потребителско име и парола ще станат невалидни незабавно. Генерираното от Вас съдържание ще бъде запазено за разумен срок от време като ще Ви бъде дадена възможност да си го изтеглите.