Дата/час Събитие
25/10/2022
18:00 - 19:30
Разговор за фрагмента с Поли Миланова и Пламен Антов
Национална библитоека „Св. св. Кирил и Методий“, София
25/10/2022
18:30 - 20:00
Всички на носа на преводаческата гемия
Къща за литература и превод, София
25/10/2022
19:00 - 20:30
Премиера на антология "При чехите" в Пловдив
Петното на Роршах – Пловдив, Пловдив