Loading Map....

Дата/час
17/12/2015
12:00 - 13:00

Място
Българска телеграфна агенция (БТА)
бул. Цариградско шосе 49
София

Категория


Пресконференцията на Асоциация "Българска книга" за ЗАПСП

В Министерството на културата се подготвят промени в съществуващия Закон за авторските права и сродните права (ЗАПСП) и заедно с това бе подготвен Проект за нов закон – Закон за колективното управление на авторските права, чийто текстове са пред финално обсъждане.

Това се прави с цел да бъде изпълнено задължението на нашата страна за имплементиране на Директива 26/2014 на Европейската комисия в законодателната система на страната ни.

В съществуващата законова рамка, регулираща отношенията по повод авторските права и сродните права, вече десетки години има съществени дефицити, които подготвяните промени заобикалят. В резултат отново ще бъдат ощетени носителите на праваавтори на художествена литература, учени, университетски преподаватели, журналисти.

Въпросът, който ще зададем на пресконференцията, е:

Чия директива изпълнява правителството и в частност Министерството на културата, за да заобикаля толкова старателно интересите на носителите на права в България!

 

Присъстват представители на „РЕПРО БГ“, Асоциация „Българска книга“, Съюз на преводачите в България, Съюз на българските писатели, Сдружение на български писатели, Асоциация на българските писатели, юристи.