Ревюта

Бежанската “Сянка”

4 мин.
Това ревю е писано през 2012 г. Днес обаче то звучи още по-актуално заради бежанската криза, завладяла цяла Европа. Изправени пред необходимостта…