fb
@-книгиЕ-книги

Изключително важно е Европейският съд да определи подходящото ДДС за е-книгите във всяка държава

4 мин.

rob-janeringРоб Джейнъринг е международен консултант по данъчно облагане, с повече от десет години опит в областта. В статия за BookBrunch той излага последствията от решението на Европейския съд срещу данъчното облагане на е-книги във Франция и Люксембург. Европейската комисия повдигна обвинение срещу двете държави, защото счете, че те не са успели да изпълнят задълженията си по Директивата за ДДС* и да приложат стандартизирана данъчна ставка за всички доставчици на електронни услуги – формулировка, която покрива широк спектър стоки и включва и електронните книги.

Решението

Европейският съд се произнесе, че Франция и Люксембург трябва да се върнат към прилагането на единната данъчна ставка към всички доставчици на е-книги, а не с намалената ставка, която е в сила от 2012. И двете държави потвърдиха, че ще се придържат към решението на Съда.

Съдът достига до това решение на базата на Обща система за данъка върху добавената стойност (по-известна като Директива за ДДС). Тя изключва от облагане с редуцирана ставка доставчиците на електронни услуги. В решението е посочено, че книгите на физически носител могат да са обект на редуцирана ставка – например Великобритания прилага 0% ДДС за физически книги. Имаше обсъждания дали, веднъж свалена на компютър, таблет или е-четец, е-книгата придобива физически носител, но то бе отхвърлено на базата това, че физическото устройство за четене на книгата може да се счита за материална вещ, а не за част от самата книга.

Последствията

Решението на Съда не е изненадващо, но ще бъде интересно да следим как ще процедират националните правителства оттук нататък. Например Италия, която от 1 януари 2015 прилага редуцирана ставка за е-книгите, а сега Съдът на ЕС постанови, че това е ultra vires**. Италия не е задължена да се съобрази с решението на Съда, както Франция и Люксембург, но можем да предположим, че Комисията и в този случай ще предприеме аналогични действия, ако не бъдат взети мерки.

Въпреки че обявиха, че ще се подчинят на решението, Франция и Люксембург призоваха за промяна на законодателството за ДДС. Френското правителство призова ЕС да намали ДДС за е-книги, така че да има ”фискален неутралитет” между производителите на електронни и физически книги. Люксембург добавя, че носителят, чрез който се разпространява книгата, е несъществен за нейната културна и образователна стойност.

Твърдението на Люксембург най-вероятно ще предизвика бъдещи дискусии. Защо е-книгите са обект на по-високо данъчно облагане, отколкото физическите книги, при условие, че за много хора те са едно и също? Във всеки случай всяка промяна е отдалечена поне няколко години в бъдещето, тъй като трябва да бъде одобрена единодушно от всички страни членки. Вероятно ще има още случаи, конфронтиращи се със статуквото, но е малко вероятно те да са успешни.

Следващи стъпки за издателите

Поне засега това решение отбелязва края на въпроса дали намалената ДДС ставка може да бъде прилагана за е-книгите. Издателите ще продължат да управляват международните си ресурси, като с повишено внимание следят ДДС да е осчетоводен при правилната за всяка страна ставка. Рискът от грешки е все така голям, което означава, че въпреки решението на Европейския съд, това ще си остане тема с приоритет за издателите. Още повече, че (в случай на евентуална грешка) тя може да доведе до сериозни наказания от страна на данъчните власти и впоследствие до допълнителни разходи за бизнеса.

В допълнение към тези обстоятелства трябва да се вземат под внимание и управлението на бъдещите промени на ДДС. Например трябва да сме сигурни, че счетоводните системи и данъчни закони са актуализирани своевременно, така че ДДС да бъде осчетоводен в правилния размер.

За да управляват риска за в бъдеще, издателите трябва:

  • да разделят предлагането на физически и електронни книги, за да сигурни, че ДДС е приложен правилно и към двата вида;
  • да определят мястото на предлагане, така че да бъде приложена правилната ставка, като взимат под внимание дали продажбата е до бизнес партньори, крайни клиенти и дали е извършена физически или по електронен път;
  • да имат актуален, отговорен и честен метод за разпределяне на комплектни (bundle) продажби, когато клиентът е таксуван с единична крайна цена.

* Директивата е законодателен акт, с който се определя цел, която всички страни от ЕС трябва да постигнат. Отделните страни обаче сами решават по какъв начин да стане това.

** ultra vires – без пълномощие, превишавайки правата или пълномощията си

Превод: Милена Ташева