Map Unavailable

Дата/час
20/05/2020
17:00 - 17:30

Място
Онлайн
Онлайн
София

Категория


10 минути поезия

В третото онлайн четене от поредицата „10 минути поезия“ на сп. „Българка“ се спираме на една българска поетеса, която днес като че ли остава малко в страни от останалите.
Бъдете тук в сряда – точно в 17 ч. с мен – Ирен Петрова, за да разберете коя е тя и да чуете избрани нейни стихове.

Четенията се провеждат на живо в страницата на „Българка“.

https://www.facebook.com/bulgarkamagazine/?eid=ARCeHFbSZ6EAXKxQRLTdWKhiaTILub-KZWBxjgCh4oJE-2knE4Ip_res321xvFaCVf7ig89uCfs1QLAx