Дата/часСъбитие
19/10/2021
17:30 - 20:00
Представяне на поетичната книга ,,НИЩО" и ФИНИСАЖ на MB-ISNOT-MB.
Галерия за съвременно изкуство „[a] cube contemporary“, София
19/10/2021
18:00 - 19:30
Представяне на книгата на Йордан Ефтимов „Още ли не са открили отсъствието ми?“
НБУ В ЦЕНТЪРа, София
19/10/2021
18:30 - 20:00
Премиера на „Модерният мимесис. Саморефлексията в литературата“ от Камелия Спасова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Аула, София