Loading Map....

Дата/час
27/08/2015
Цял ден

Място
София


Категория


24-часово четене на стихове на Валери Петров

Напусна ни. Не каза къде да пратим телеграма…
Остави всички свои думи.
Остави ни частица от своята неподражаема деликатност и от своите предчувствия.
Остави ни пластове човешка свобода.
Даде ни и парола, входен билет към пластове изящество – с всички свои рими и всички свои ритми.
Нека отново, нека заедно ги прочетем.
Може би така и ние ще се доближим за мъничко до летящите хора„, с признателност и почитание кани Еми Барух

На 27 август цяло денонощие отново ще четем стиховете на големия Валери Петров.